Archív článkov

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 289/2017

05.12.2017 09:25
Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyšla v Zbierke zákonov pod č. 289/2017 Z.z. Novela dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým...

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 289/2017

05.12.2017 09:07
Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyšla v Zbierke zákonov pod č. 289/2017 Z.z. Novela dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým...

Práca s bremenami. Informácia pre zástupcu zamestnancov pre BOZP

01.12.2017 09:28
V prípade, že pri výkone pracovných úloh bude dochádzať k nakladaniu s bremenami je povinnosťou zamestnávateľa dodržiavať ustanovené povinnosti v tejto oblasti. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) ustanovuje...

Práca s bremenami. Informácia pre zástupcu zamestnancov pre BOZP

01.12.2017 09:21
V prípade, že pri výkone pracovných úloh bude dochádzať k nakladaniu s bremenami je povinnosťou zamestnávateľa dodržiavať ustanovené povinnosti v tejto oblasti. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) ustanovuje...

Budovanie kapacít pre sociálny dialóg v sektore zdravotníctva, Viedeň (Rakúsko), 30-31.10.2017

22.11.2017 16:32
Hlavným zámerom seminára bolo získanie potrebných zručností odborárskych zástupcov zdravotníckych pracovníkov pre účasť na diskusiách o kolektívnom vyjednávaní v ich krajinách (Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina, Maďarsko, Čierna Hora, Rakúsko, Belgicko, Dánsko a Írsko). Účastníkov...

Budovanie kapacít pre sociálny dialóg v sektore zdravotníctva, Viedeň (Rakúsko), 30-31.10.2017

22.11.2017 16:26
Hlavným zámerom seminára bolo získanie potrebných zručností odborárskych zástupcov zdravotníckych pracovníkov pre účasť na diskusiách o kolektívnom vyjednávaní v ich krajinách (Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina, Maďarsko, Čierna Hora, Rakúsko, Belgicko, Dánsko a Írsko). Účastníkov...

Kolektívne vyjednávanie na rok 2018

21.11.2017 10:35
Kolektívne vyjednávanie sa uskutočnilo dňa 20.11.2017 v Bratislave na Úrade vlády Slovenskej republiky. Vyjednávania sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých ministerstiev, VÚC a ZMOS. Zo strany odborov sa zúčastnili  zástupcovia KOZ SR, za OZ PŠaV Pavel.Ondek a za ZPŠaV NKOS sa...

Kolektívne vyjednávanie o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2018

21.11.2017 10:09
Kolektívne vyjednávanie sa uskutočnilo dňa 20.11.2017 v Bratislave na Úrade vlády Slovenskej republiky. Vyjednávania sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých ministerstiev, VÚC a ZMOS. Zo strany odborov sa zúčastnili  zástupcovia KOZ SR, za OZ PŠaV Pavel.Ondek a za ZPŠaV NKOS sa...

Stanovisko ISU ku kolektívnemu vyjednávaniu vyššieho stupňa

16.11.2017 10:41
Iniciatíva slovenských učiteľov upozorňuje, že začiatok kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej správe na rok 2018 neobvykle dlho mešká. Pre porovnanie, v rokoch 2012, 2013 a 2015 sa prvé kolo kolektívneho vyjednávania uskutočnilo už v...

Stanovisko ISU ku kolektívnemu vyjednávaniu vyššieho stupňa

16.11.2017 10:37
Iniciatíva slovenských učiteľov upozorňuje, že začiatok kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej správe na rok 2018 neobvykle dlho mešká. Pre porovnanie, v rokoch 2012, 2013 a 2015 sa prvé kolo kolektívneho vyjednávania uskutočnilo už v...
Záznamy: 1 - 10 zo 654
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>