BOZP

Zamestnávateľ mi nedovolí čerpať dovolenku z minulého roku.

27.03.2017 10:25
Dotaz:  Zamestnávateľ nechce dať zamestnancovi čerpať dovolenku ešte z minulého roku. Zamestnávateľ žiada zamestnanca, aby si našiel na čas čerpania dovolenky za seba spomedzi spolupracovníkov náhradu. Ako postupovať? Odpoveď: Zákonník práce hovorí v § 113 ods.2 nasledovne. Ak...

Zdravé pracoviská pre všetkých 2016 – 2017. Materiály kampane na stiahnutie.

17.03.2017 00:00
Očakáva sa, že do roku 2030 budú v mnohých európskych krajinách zamestnanci vo veku 55 – 64 rokov tvoriť 30% alebo viac pracovnej sily. Vek odchodu do dôchodku sa v mnohých členských štátoch zvyšuje a mnohí zamestnanci preto pravdepodobne budú musieť dlhšie pracovať. Preto je potrebné vyvinúť...

Seminár Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách v Košiciach

14.03.2017 19:05
Zástupcovia zamestnancov pre BOZP, členovia OZ NKOS KOVO-METAL a ich hostia sa dňa 23.2.2017 v Košiciach zúčastnili seminára, konaného v rámci kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie 2016-2017. Bezpečné a zdravé pracovné podmienky počas celého pracovného života sú prínosom pre...

Stravovanie zamestnancov a Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného

02.01.2017 13:39
Radi by sme vás upozornili, na zmenu hodnoty stravného od 1. decembra 2016. Zamestnávatelia majú zo zákona povinnosť zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov pracujúcich na plný úväzok. Stravovanie musí zodpovedať zásadám správnej výživy a musí byť dostupné na pracovisku alebo v jeho...

Ak zamestnávateľ nevymenoval zástupcov zamestnancov za bezpečnosť...(aktualizované)

20.12.2016 17:52
V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) majú zamestnanci právo vyjadrovať sa  k otázkam a problematike BOZP na pracovisku a prerokovávať so zamestnávateľom všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti ...

Seminár BOZP pre ZPŠaV NKOS

11.10.2016 14:12
Dňa 7.10.2016 od 13,30 hod. sa uskutočnil seminár BOZP pre členov a funkcionárov ZPŠaV NKOS v Kúpeľoch Lúčky. Lektorom bol odborový inšpektor BOZP pre ZPŠaV Mgr. Ing. Ivan Černý. Témy seminára:  povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP zástupca zamestnancov pre BOZP  práva a...

Seminár BOZP

13.05.2016 23:53
Odborári NKOS na tému bezpečnosti práce Odborový zväz Nezávislých kresťanských odborov Slovenska  KOVO – METAL v spolupráci  s U. S. Steel Košice, s.r.o. pripravili pre zástupcov zamestnancov seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na podujatí, ktoré sa...

Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP - ZPŠaV NKOS za rok 2015

27.01.2016 11:30
Na stiahnutie: Správa o činnosti BOZP za ZPŠaV NKOS 2015.pdf

Pozvánka na zasadnutie inštruktorov BOZP NKOS pôsobiacich v OZ NKOS KOVO - METAL

30.11.2015 19:58
Zasadnutie inštruktorov BOZP pôsobiacich v OZ NKOS KOVO - METAL sa uskutoční dňa 05.12.2015 v Hotelovej akadémií, Južná trieda 10, Košice. (Informuje Milan Tóth) pozvanka_na_zasadnutie_instruktorov_BOZP_NKOS_KOVO_METAL_05.12.2015.doc (51200)

Pitný režim a ochrana zamestnancov pred nadmerným teplom

09.07.2015 19:51
Začiatok júla priniesol okrem prázdnin aj veľké horúčavy, ktoré môžu predstavovať pre zamestnancov veľkú záťaž, ktorá vplýva na pracovný výkon zamestnancov. Stručný prehľad, ako sa preventívne chrániť pred  zvýšeným teplom v letných mesiacoch a čo je povinný zamestnávateľ zabezpečiť...
1 | 2 | 3 | 4 >>