Vzdelávanie

1. Európske sociálne sympózium

08.12.2012 11:08
V dňoch 6.-8.12.2012 vo Viedni sa uskutočnilo 1. Európske sociálne sympózium, ktoré usporiadal Instutut Fritz Pirkl des Europäischen Zentrum fur Arbeitnehmerfragen in Bayern (EZAB). Počas sympózia sme navštívili Rakúsky parlament a zúčastnili sme sa jeho rokovania. V piatok a sobotu prebiehali...

The main focuses of the European Social Dialogue

03.12.2012 09:16
V dňoch 22.-23.11.2012 v Miláne sa uskutočnila iniciačná konferencia EZA. Na konferencií boli prezentované vzdelávacie projekty EZA a jej členských organizácií. Po konferencií sa uskutočnil kongres EZA a EZA Plus. (Ľubica Černá, účastníčka)

New and Better jobs: Energy as a Driver for Growth and Better jobs in the South-Eastern EU Region and the Mediterranean Basin

12.11.2012 19:12
Správa z Európskej sociálnej konferencie , ktorá sa konala v dňoch 7. – 9. 11. 2012 v Nicosia - Cyprus. Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a Milan Katuninec – ZPŠaV NKOS a 50 zástupcov odborov z 13 krajín EÚ. Účastníkov medzinárodnej konferencie privítal generálny...

Platforma učiteľov EZA

28.10.2012 19:38
V dňoch 26.- 27.10.2012 sa v Gdansku v Poľsku uskutočnilo prvé stretnutie platfomy učiteľov EZA. Workshop usporiadala Solidarnosc v historickej hale v Stoczni.Pracovná skupina pozostávala z účastníkov z Poľska, Rumunska, Holandska, Litvy a Slovenska. Za EZA sa zúčastnila Roswitha Gottbehüt a...

Seminár Európskeho hnutia kresťanských robotníkov v Bratislave

26.10.2012 21:55
V dňoch18. až 21. októbra 2012 sa konal v Bratislave seminár Európskeho hnutia kresťanských robotníkov v skratke ECWM (angl.), MTCE (franc.) a EBCA (nem.), na príprave ktorého sa podielalo ZKRZ (Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov na Slovensku) a NKOS, na základe požiadavky...

Zamestnanecká participácia v kontexte katolíckej sociálnej náuky

08.10.2012 08:19
S dovolením autora zverejňujeme štúdiu Mariana Sekeráka, ktorý študuje politológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. (cit. Nové Horizonty, č. > 2/2012, s. 81-88, ISSN 1337-6535). NH_Zam_part_KSN_Sekerak.zip (7,3 MB)

Úloha sociálnych partnerov v riešení výziev na trhu práce, Sibiu, Rumunsko - 21. - 23. September 2012

03.10.2012 07:04
Za účasti 3 člennej delegácie NKOS pod vedením viceprezidenta NKOS Milana Tótha, predsedu KRK Ing. Mariána Sasáka a Michaela Maňková. Prvý deň seminára na tému „Úloha sociálnych partnerov riešení výziev na trhu práce“ otvoril úvodným slovom pán Silviu Espas (IFES, Rumunsko). Po privítaní...

24. konferencia KGZE - EUROPA V DLHOVEJ KRÍZE, DOPAD NA SOCIÁLNY SYSTÉM

03.07.2012 06:19
OZA (Rakúska kresťanská odborová centrála) v spolupráci s EZA (Medzinárodná organizácia pre otázky zamestnancov), usporiadali v Brne 21-24.j úna 2012 konferenciu na tému: EUROPA V DLHOVEJ KRÍZE, DOPAD NA SOCIÁLNY SYSTÉM. Zúčastnilo sa jej 15 krajín z Európy, Cypru, Ukrajiny, Chorvátska, Srbska a...

Sociálny dialóg v juhovýchodnej Európe ako základ európskej integrácie

02.07.2012 14:42
V dňoch 28. 6.-2.7.2012 sa uskutočnil v Slavónskom Brode (v oblasti chovátskeho a bosnianskeho pohraničia) medzinárodný seminár na tému "Sociálny dialóg v juhovýchodnej Európe ako základ európskej integrácie". Organizátorom bol NAPREDAK (Chorvátska kultúrna ustanovizeň) v spolupráci s EZA....

Sociálni partneri v časoch hospodárskej krízy. Strata moci alebo stabilizačný faktor?

03.06.2012 23:37
V dňoch 24. – 26. mája 2012 zorganizovali rakúske kresťanské odbory FCG (Frakcia kresťanských odborárov), odborový zväz GPA (odbory súkromných zamestnancov: obchod, banky, papier + tlač a žurnalistika), tak ako každý rok , seminár pre odbory podobného zamerania v iných štátoch v Šoproni, v...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>