Vzdelávanie

Stratégia Európa 2020, inkluzívny rast. Lisabon

02.06.2012 13:32
V dňoch 31.5 - 4.5.2012 sa v Lisabone uskutočnila konferencia, ktorú usporiadala členská organizácia EZA, pôsobiaca v oblasti priemyslu a energetiky: CIFOTIE (prezidentom je Antonio M.Cristäo). Témami konferencie boli: inkluzívny rast v Európe, sociálna inklúzia a jej rozvoj, modely rozvoja...

Úloha sociálnych partnerov: Potrebný stabilizačný faktor, alebo zastaralá úloha

01.05.2012 21:14
17.-19.4.2012 vo Viedni usporiadala Svetová organizácia pracujúcich (WOW) v spolupráci s EZA konferenciu na tému Úloha sociálnych partnerov: Potrebný stabilizačný faktor, alebo zastaralá úloha. Zúčastnili sa jej Milan Tóth (viceprezident NKOS) a Ing. Marian Sasák (predseda CRK). Jedným z...

Príspevok prof. Katuninca na konferencií vo Viedni.

01.05.2012 21:12
Bývalý prezident NKOS prof. Milan Katuninec predniesol na konferecií vo Viedni príspevok o úlohách sociálnych partnerov. Príspevok uvádzame v anglickom jazyku v plnom znení. The role of social partners Milan Katuninec.doc (75,5 kB)

POHĽADY NA DOKUMENT EURÓPA 2020 - STRATÉGIA NA ZABEZPEČENIE INTELIGENTNÉHO, UDRŽATEĽNÉHO A INKLUZÍVNEHO RASTU

31.03.2012 20:32
Rok 2010 musí byť novým začiatkom.“ Touto vetou začína úvodný príhovor José Manuela Barrosa najvýznamnejšieho strategického dokumentu EÚ súčasného obdobia. Stratégia, ktorej ambíciou je vytvorenie z EÚ inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo, zabezpečujúce vysokú mieru zamestnanosti,...

Vplyv odborových organizácií pri implementácií Stratégie Európa 2020

28.01.2012 14:15
V dňoch 26.-29. 1.2012 sa v Bukurešti uskutočnila konferencia, ktorú spolu s podporou EZA organizovala nadácia Coresi. Strategický dokument Európa 2020 má nasledovné priority: Inteligentný rast (vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácií), Udržateľný rast...

23. konferencia o odborárskej spolupráci v Európe (KGZE)

24.11.2011 14:53
Rakúske ÖZA (Rakúske centrum pre otázky zamestnancov), ktoré riadi FCG (Frakcia kresťanských odborov) pod vedením Norberta Schnedla (predseda ÖZA) a Andreasa Gjecaja (generálny tajomník FCG) organizuje každoročne KGZE, tento rok už po 23. krát. Tohoročná KGZE sa konala v Rakúsku, v Salzburgu. Za...

Silným systémom sociálnej bezpečnosti a ochrany zamestnancov proti dôsledkom ekonomickej krízy

24.11.2011 14:50
Seminár na tému „ Silným systémom sociálnej bezpečnosti a ochrany zamestnancov proti dôsledkom ekonomickej krízy" sa konal v dňoch 1. a 2. septembra 2011 v Bukurešti.  Organizátormi boli EUROMF a EZA. Na seminár boli vyslaní za NKOS Milan Tóth a Ľuboš Martinák. Seminár otvoril Bogdan Hossu,...

Sociálny dialóg v procese rozširovania EÚ a integrácie

24.11.2011 14:47
Správa z medzinárodného seminára z Barcelony (Španielsko), v dňoch 1. - 2. September 2011.Na seminári sa zúčastnili: Milan Beregszászi, člen predstavenstva NKOS a Michaela Maňková, tlmočník NKOS Tento seminár sa zameriaval na situáciu mladých ľudí v procese rozširovania EÚ a integrácie....

Hospodárske riadenie a sociálna súdržnosť: Sú kompatibilné?

24.11.2011 14:45
Správa zo seminára - Malta 15. - 18. 9. 2011 Téma: Hospodárske riadenie a sociálna súdržnosť: Sú kompatibilné? Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth - viceprezident NKOS, Alžbeta Krajčíková - diplomovaný tlmočník a zástupcovia z 9 EÚ krajín. Z EÚ prezentovali a prednášali Csaba Ory -...

Úloha sociálneho dialógu v procese rozširovania EÚ a integrácia nových členských krajín

24.11.2011 14:43
V Gdansku (Poľsko) sa dňa  22. - 25. 9. 2011 organizoval seminár (SOLIDARNOŠČ) na tému Úloha sociálneho dialógu v procese rozširovania EÚ a integrácia nových členských krajín. Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth - viceprezident NKOS, Magdaléna Tóthová - NKOS a...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>