Vzdelávanie

Nezamestnanosť a zhoršovanie sociálnych podmienok nie je nevyhnutným dôsledkom globálnej krízy

24.11.2011 14:40
Vo  Velehrade  30. 9. - 2. 10. 2011 sa uskutočnil seminár na tému Nezamestnanosť a zhoršovanie sociálnych podmienok nie je nevyhnutným dôsledkom globálnej krízy Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth - viceprezident NKOS Milan Beregszászi - predseda ZO NKOS U.S.Steel...

10. medzinárodný kongres KAB (Katolícke robotnícke hnutie)

24.11.2011 14:34
Dňa 22. 10. 2011 sa konal v Bratislave 10. medzinárodný kongres KAB, na ktorý bol ako hosť delegovaný za NKOS Milan Martinák. NKOS nadviazal po niekoľkoročnom prerušení stykov znovu kontakty so ZKRZ (Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov), ktoré kongres v Bratislave organizačne...

Sociálne zabezpečenie v Európe v pohybe - nové perspektívy pre spravodlivú a sociálnu spoločnosť

24.11.2011 14:33
V dňoch 27. - 30. októbra 2011 sa konal seminár Európskeho hnutia kresťanských robotníkov v Pastoračnom centre v meste St. Albans pri Londýne, na tému „Sociálne zabezpečenie v Európe v pohybe - nové perspektívy pre spravodlivú a sociálnu spoločnosť „ . Na seminár boli pozvané dve členky ZKRZ,...

Vývoj práv kvalifikovanej práce v globalizovanom svete: ochrana európskych sociálnych hodnôt. Správa zo seminára - Budapesť 3. - 5. 11. 2011 -EZA-MOSZ

24.11.2011 14:19
Na tomto seminári sa zúčastnili Milan Tóth a Ing. Marián Sasák  a  zástupcovia z 7 EÚ krajín. K účastníkom sa prihovoril Imre Palkovics -prezident MOSZ, kde privítal účastníkov. Potom sa jednotliví členovia seminára spoločne prestavili. Na seminári sa zúčastnil aj prezident EZA -Bartho...

Právo zamestnancov na informovanie a konzultovanie na národnej a európskej úrovni

24.11.2011 10:59
V dňoch 26. - 28. 2. 2009 sa v Budapešti uskutočnila konferencia„Právo zamestnancov na informovanie a konzultovanie na národnej a európskej úrovni\". Za NKOS sa konferencie zúčastnili študenti Peter Kováč a Filip Černý. Seminár usporiadali maďarské odbory MOSZ v spolupráci s EZA. Nosnú prednášku...

Moderné pracovné právo pre požiadavky 21. storočia

24.11.2011 10:58
Tohoročný seminár kresťanských odborov strednej a východnej Európy sa konal v Grazi od 13. do 16. mája 2010. Zúčastnili sa ho reprezentanti z Rumunska, Srbska, Maďarska, Slovenska, Česka a z Rakúska. NKOS na seminári zastupovali: Milan Tóth a Milan Beregszázi z NKOS - Kovo a tlmočníkom bol Ľuboš...

Úloha sociálnych partnerov v prevencii pracovného stresu

24.11.2011 10:54
Správa z medzinárodného seminára - Sibiu (Rumunsko) 21. - 23. 10. 2010. Na seminári sa zúčastnili: Milan Tóth - viceprezident NKOS a Michaela Maňková. Slovenská delegácia vystavila baner v Slovenskom a Anglickom jazyku: Slovensko - NKOS. Každý účastník obdržal kópiu našej správy v anglickom...

Spoločensky zodpovedné podnikanie

24.11.2011 10:02
 V dňoch 4. až 7.septembra 2008 sa konala 20.Konferencia o odborovej spolupráci v Európe (20. KGZE), ktorú každoročne usporadúva ÖZA (Rakúske centrum pre vzdelávanie zamestnancov) spolu s FCG (Frakcia kresťanských odborárov v Rakúsku). Za NKOS sa konferencie zúčastnil Milan Martinák. OZA...

Princípy súčasnej demokracie -hlavný nástroj efektívneho a zodpoveného sociálneho dialógu

24.11.2011 10:00
V dňoch 18. -21. 6. 2009 sa v Sofiii uskutečnilo pracovné stretnutie „Princípy súčasnej demokracie - hlavný nástroj efektívneho a zodpoveného sociálneho dialógu". Stretnutie usporiadala NTU Promiana za finančnej podpory EZA. Za NKOS sa jej zúčastnili Ľubica Černá a Katarína Čakajdová. Hlavné...

Problémy migrácie a ako pomôcť riešiť problémy prisťahovalectva.

23.11.2011 20:40
V dňoch 3.-5.10.2008 sa konala na Velehrade konferencia hnutia Křesťan a práce na tému: Problémy migrácie a ako pomôcť riešiť problémy prisťahovalectva. Za NKOS sa konferencie zúčastnila Ing. Černá Ľubica, PhD, ktorá predniesla príspevok na tému: Tendencie migrácie na Slovensku. Ďalej sa...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6