Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Snem Fóra života

30.01.2017 08:40
Dňa 28.1.2016 sa uskutočnil v Rajeckých Tepliciach snem Fóra života, ktorého je NKOS riadny člen. Predsedníčkou bola zvolená...

Propagácia potenciálu európskeho odvetvového sociálneho dialógu v školstve. Spoločné vyhlásenie ETUCE/EFEE

23.01.2017 11:45
Európski sociálni partneri v oblasti vzdelávania, EFEE (Európska federácia zamestnávateľov v školstve) a ETUCE (Európsky odborový...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017

09.01.2017 20:18
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje: § 1 Suma minimálnej...

Stravovanie zamestnancov a Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného

02.01.2017 12:59
Radi by sme vás upozornili, na zmenu hodnoty stravného od 1. decembra 2016. Zamestnávatelia majú zo zákona povinnosť...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>