Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Seminár Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách v Košiciach

14.03.2017 18:49
Zástupcovia zamestnancov pre BOZP, členovia OZ NKOS KOVO-METAL a ich hostia sa dňa 23.2.2017 v Košiciach zúčastnili seminára,...

NKOS sa pridalo k výzve na zrušenie Mečiarových amnestií

09.03.2017 10:29
Výzva Fóra kresťanských inštitúcií poslancom NR SR podporiť zrušenie Mečiarových amnestií. Vážené panie poslankyne, vážení páni...

Kultúrne, spoločenské a náboženské aktivity OZ NKOS KOVO METAL v roku 2016

07.03.2017 11:13
OZ NKOS KOVO – METAL organizoval v roku 2016 nasledovné kultúrne, spoločenské a náboženské aktivity: Január 2016 Dňa...

Spoločné vyhlásenie ETUCE/EFEE k projektu Propagácia potenciálu európskeho odvetvového sociálneho dialógu v školstve

06.03.2017 09:51
Na stiahnutie: Joint Statement_Promoting potential of ESSDE Dialogue_SK.pdf 
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>