Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Medzigeneračná spolupráca a solidarita, Praha, 21.-23.11.2014

26.11.2014 18:23
Pod týmto názvom sa konala medzinárodná konferecia Európskej únie seniorov (ESU) a Združenia kresťanských seniorov Českej...

Konferencia “Podpora rýchleho karierného rastu po vysokoškolskom štúdiu v Európe”, Londýn, 21. 11. 2014

25.11.2014 14:51
Konferencii sa zúčastnili delegáti z väčšiny štátov Európskej únie. Slovensko zastupovali dve pracovníčky ministerstva školstva...

Kresťanskí odborári považujú Richterov návrh za nesociálny. Tlačová správa

06.11.2014 18:44
Kresťanskí odborári považujú Richterov návrh za nesociálny Prezidentka Nezávislých kresťanských odborov Slovenska Ľubica Černá...

Vyjadrenie sa NKOS k návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti. List zaslaný predsedovi vlády Róbertovi Ficovi zo dňa 30.10.2014

30.10.2014 22:10
Vážený pán predseda vlády, my, zástupcovia zamestnancov, obraciame sa Vás v súvislosti s návrhom Celoštátnej...
<< 45 | 46 | 47 | 48 | 49 >>