Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Vyjadrenie sa NKOS k návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti. List zaslaný predsedovi vlády Róbertovi Ficovi zo dňa 30.10.2014

30.10.2014 22:10
Vážený pán predseda vlády, my, zástupcovia zamestnancov, obraciame sa Vás v súvislosti s návrhom Celoštátnej...

Mobility of Workers and Pensioners and Coordination of Social Protection in Europe

29.10.2014 18:15
V belgickom univerzitnom meste Leuven sa uskutočnil v dňoch 13.-14. október 2014 seminár a workshop na tému o mobilite...

Výzvy ktorým musia čeliť pracovné trhy v rámci projektu Europa 2020: obnova úloh sociálnych partnerov pre budovanie lepšej budúcnosti.

29.10.2014 18:08
V dňoch 11-13. septembra 2014 sa uskutočnil v hlavnom meste Estónska v Taline seminár na tému:Výzvy ktorým musia čeliť pracovné...

Vytváranie pracovných miest pre migrantov

22.10.2014 18:28
V dňoch 17.-19. októbra 2014 sa konal v Trente, v Taliansku, seminár EZA (Európske centrum pre otázky...
<< 51 | 52 | 53 | 54 | 55 >>