Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Zamestnávateľ nám nechce vyplácať nárok vyplývajúci z Memoranda...

09.11.2017 11:09
Prílohou ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre VS 2017 je Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe...

Usmernenie k realizácii záväzku z Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

08.11.2017 18:57
Kolektívna zmluva pre verejnú správu na...

Efektivita národných systémov sociálnej ochrany. Predeal, Romania 05. - 08. 10. 2017

08.11.2017 17:36
Na seminári sa zúčastnili Milan Tóth – viceprezident NKOS a Tomáš Tóth – platforma mladých NKOS a zástupcovia z 11...

Vyjadrenie Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS) k návrhu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov verejnej správy na rok 2018.

07.11.2017 13:30
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, ktoré zastupujú aj zamestnancov cirkevných škôl všetkých stupňov nesúhlasia s návrhom...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>