Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Stanovisko ISU ku kolektívnemu vyjednávaniu vyššieho stupňa

16.11.2017 10:37
Iniciatíva slovenských učiteľov upozorňuje, že začiatok kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre...

Fajčenie na pracovisku

13.11.2017 17:19
Základnú právnu normu upravujúcu zákaz fajčenia na pracoviskách ustanovuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane...

Ochrana migrujúcich pracovníkov v EÚ, Bukurešť 19. - 20. 10. 2017

13.11.2017 10:19
Na seminári sa zúčastnili Milan Tóth – viceprezident NKOS, Peter Ružička – platforma mladých NKOS a zástupcovia...

Pokračovanie Kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 – 2019

09.11.2017 12:16
Ciele kampane sú: zvýšiť informovanosť o význame prevencie rizík nebezpečných látok  a pomôcť tak rozptýliť...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>