Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 289/2017

05.12.2017 09:07
Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyšla v Zbierke zákonov pod č. 289/2017...

Práca s bremenami. Informácia pre zástupcu zamestnancov pre BOZP

01.12.2017 09:28
V prípade, že pri výkone pracovných úloh bude dochádzať k nakladaniu s bremenami je povinnosťou zamestnávateľa...

Budovanie kapacít pre sociálny dialóg v sektore zdravotníctva, Viedeň (Rakúsko), 30-31.10.2017

22.11.2017 16:26
Hlavným zámerom seminára bolo získanie potrebných zručností odborárskych zástupcov zdravotníckych pracovníkov pre účasť na...

Kolektívne vyjednávanie o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2018

21.11.2017 10:09
Kolektívne vyjednávanie sa uskutočnilo dňa 20.11.2017 v Bratislave na Úrade vlády Slovenskej republiky. Vyjednávania sa...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>