Veľká noc 2017

12.04.2017 10:11

Je krásne veľkonočné ráno, prichádza Ježiš ako prvý. Stačí len povedať mu áno, a dá Ti lásku, život nový.

Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov, radosti a pokoja Vám a Vašim rodinám želajú členovia Predstavenstva NKOS.