Novinky

Veľká noc 2017

12.04.2017 10:11
Je krásne veľkonočné ráno, prichádza Ježiš ako prvý. Stačí len povedať mu áno, a dá Ti lásku, život nový. Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov, radosti a pokoja Vám a Vašim rodinám želajú členovia Predstavenstva NKOS.

28.3.2017 Deň učiteľov

28.03.2017 11:16
Peter Papšo Učiteľom Marec mesiac knihy daňových priznaní a takých zvláštnych pánov a dám Zvláštnych? Že prečo? Nie je to žiaden hlavolam Za almužnu dávajú svoje srdce budúcnosti národa a nik z nich nemá pokoj kým všetko čo vie nerozdá Prvú som mal učiteľku Písala so mnou l... l... lastovičky No a...

Zamestnávateľ mi nedovolí čerpať dovolenku z minulého roku.

27.03.2017 10:41
Dotaz:  Zamestnávateľ nechce dať zamestnancovi čerpať dovolenku ešte z minulého roku. Zamestnávateľ žiada zamestnanca, aby si našiel na čas čerpania dovolenky za seba spomedzi spolupracovníkov náhradu. Ako postupovať? Odpoveď: Zákonník práce hovorí v § 113 ods.2 nasledovne. Ak...

V U.S. Steel Košice s.r.o sociálni partneri podpísali Dodatok č. 2 ku platnej Kolektívnej zmluve.

24.03.2017 20:59
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve U. S. Steel Košice s.r.o na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2020 podpísali minulý týždeň vo štvrtok 16. marca 2017 v prítomnosti kolektívnych vyjednávačov zástupcovia zmluvných strán - za Radu odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Mikuláš Hintoš, za ZO OZ NKOS...

Členovia OZ NKOS KOVO METAL na seminári v Belehrade.

23.03.2017 16:41
Na seminári sa zúčastnili Milan Tóth – tajomník OZ NKOS KOVO - METAL, Milan Beregszászi – člen predstavenstva NKOS, Marián Sasák – predseda CRK NKOS a Peter Farkaš – člen OZ NKOS KOVO – METAL. Správu zo seminára vypracoval Milan Tóth, na stiahnutie:Správa_z_Belehradu 2017.pdf 

Zdravé pracoviská pre všetkých 2016 – 2017. Materiály kampane na stiahnutie.

17.03.2017 08:36
Očakáva sa, že do roku 2030 budú v mnohých európskych krajinách zamestnanci vo veku 55 – 64 rokov tvoriť 30 % alebo viac pracovnej sily. Vek odchodu do dôchodku sa v mnohých členských štátoch zvyšuje a mnohí zamestnanci preto pravdepodobne budú musieť dlhšie pracovať. Preto je potrebné vyvinúť...

Seminár Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách v Košiciach

14.03.2017 18:49
Zástupcovia zamestnancov pre BOZP, členovia OZ NKOS KOVO-METAL a ich hostia sa dňa 23.2.2017 v Košiciach zúčastnili seminára, konaného v rámci kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie 2016-2017. Bezpečné a zdravé pracovné podmienky počas celého pracovného života sú prínosom pre...

NKOS sa pridalo k výzve na zrušenie Mečiarových amnestií

09.03.2017 10:29
Výzva Fóra kresťanských inštitúcií poslancom NR SR podporiť zrušenie Mečiarových amnestií. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, predsedníctvo Fóra kresťanských inštitúcií  sa obracia na Vás so žiadosťou, aby ste podporili návrh na zrušenie amnestií...

Kultúrne, spoločenské a náboženské aktivity OZ NKOS KOVO METAL v roku 2016

07.03.2017 11:13
OZ NKOS KOVO – METAL organizoval v roku 2016 nasledovné kultúrne, spoločenské a náboženské aktivity: Január 2016 Dňa 12. 01. 2016 sa uskutočnilo rozšírené  zasadnutie predsedníctva  OZ NKOS KOVO – METAL v reštaurácií Bosorka za účasti 20 členov. Jednotlivé ZO OZ NKOS KOVO –...

Spoločné vyhlásenie ETUCE/EFEE k projektu Propagácia potenciálu európskeho odvetvového sociálneho dialógu v školstve

06.03.2017 09:51
Na stiahnutie: Joint Statement_Promoting potential of ESSDE Dialogue_SK.pdf 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>