Novinky

Konferencia KGZE v Tirane

07.06.2017 14:51
Na 29. konferencii o odborovej spolupráci v Európe, ktorá sa konala v Tirane od 18. do 21. mája 2017, účastníci diskutovali o tom, či a ako "DIGITALNÝ VEK" zmení spôsob života a práce. Rôzne vynikajúce príspevky a prezentácie konštatovali, že sme  uprostred digitálnej zmeny. Aké sú oblasti...

Rokovanie vzdelávacej platformy EZA

29.05.2017 10:19
V dňoch 25.-28.5. 2017 v Zakopanom (PL) sa uskutočnilo prvé tohtoročné stretnutie členov vzdelávacej platformy EZA. Ústrednou témou stretnutia bolo Rola učiteľov a odborových organizácií pri tvorbe rozvojových stratégií na regionálnej a miestnej úrovni. Účastníci informovali o postavení a úlohe a...

Zamestnanecká participácia

22.05.2017 14:31
Na podnikovej úrovni zamestnanecká participácia znamená vplyv zamestnancov a ich zástupcov na prijímané rozhodnutia zo strany zamestnávateľa. Systém participácie môže byť účinný len vtedy, ak ho akceptujú hlavní účastníci – zamestnanci a zástupcovia zamestnancov, zamestnávatelia a...

Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku

22.05.2017 13:39
Dňa 20.5.2017 v priestoroch OA sv. Tomáša Akvinského v Žiline sa uskutočnilo školenie zástupcov zamestnancov ZPŠaV NKOS v rámci prebehajúcej kampani Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, ktorú realizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci | agentúra Európskej...

Výročná správa NKOS za rok 2016

18.05.2017 15:55
Správu si môžete stiahnuť: Výročná správa NKOS 2016.pdf

NKOS sa zapojilo do výskumu "Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva "

17.05.2017 14:29
NKOS sa zapojilo do výskumnej úlohy Systémy riadenia a ich vplyv na manažment BOZP - pracovný stres, rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady na BOZP. II. etapa: Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva. Na stiahnutie výskumná...

Viceprezident NKOS Milan Tóth na Cypre s prednáškou o voľnom pohybe pracovníkov v EÚ

15.05.2017 20:14
V dňoch 10.- 12. 5. 2017 sa Milan Tóth – viceprezident NKOS zúčastnil seminára EZA v spolupráci s DEOK a KIKEA v Limassole na tému: "Rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie s pracovníkmi v rámci zásady voľného pohybu v EÚ a riešenie problému nelegálnej práce - sociálny dialóg, úloha...

Pietne spomienkové zhromaždenie

14.05.2017 16:25
Medzinárodná organizácia práce si spolu so sociálnymi partnermi na celom svete pripomína obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Pri tejto príležitosti sa dňa 11.5.2017 v Bratislave sa konalo pietne spomienkové zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia vlády, sociálnych partnerov a...

Odborári OZ NKOS KOVO METAL na tému BOZP

13.05.2017 18:45
Odborový zväz Nezávislých kresťanských odborov Slovenska  KOVO – METAL v spolupráci s U.S. Steel Košice, s.r.o. pripravili pre zástupcov zamestnancov seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 25.-26. apríla 2017...

NKOS podporilo výzvu matiek "Som lepšia ako jasle"

13.05.2017 11:46
Nesúhlasíme s diskriminačnou politikou Vlády SR, ktorá na jasľovú starostlivosť dáva mesačný príspevok až do výšky 280 eur, pričom tej najlepšej opatrovateľke – mame, ktorá sa osobne stará o dieťa, necháva rodičovský príspevok len vo výške 213,20 eur. Čiže štát si mamu cení na...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>