Činnosť

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2017

21.08.2017 14:45
Prenesený výkon štátnej správy v školstve Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2017 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č....

Zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2017

20.08.2017 13:55
Na stiahnutie: ZZ_2017_202_20170901.pdf 

Meniaca sa realita vo svete práce – transformácia sociálnych rizík a sociálnych potrieb

03.07.2017 14:13
Počas dní 25. až 27 mája 2017 sa v litovskom Vilniuse konal medzinárodný odborný seminár Changing Realities in the World of Work: Transformation of Social Risks and Needs (Meniaca sa realita vo svete práce – transformácia sociálnych rizík a sociálnych potrieb). Seminár organizovali EZA a Litovská...

Ako organizovať profesionálne prostredie v duchu sociálnej spravodlivosti a sociálnej súdržnosti

03.07.2017 06:40
V dňoch 14.-16.6.2017 sa v Siegburg/Bonn (DE) sa uskutočnil seminár na tému "Ako organizovať profesionálne prostredie v duchu sociálnej spravodlivosti a sociálnej súdržnosti" organizovaný Katolíckym sociálnym inštitútom v Siegburgu. Tento seminár mal byť prípravou na nadchádzajúci Európsky sociálny...

Mladí na trhu práce

03.07.2017 06:37
V dňoch 26.-28.6.2017 sa v Gdansku (PL) sa uskutočnil workshop na tému "Mladí na trhu práce" organizovaný poľskou odborovou organizáciou Solidarnosc. Workshop bol zameraný na mladých ľudí na pracovnom trhu, ich súčasnej situácii a ich potrebám. Organizátori workshopu pripavili prácu v skupinách v...

Ako organizovať profesionálne prostredie v duchu sociálnej spravodlivosti a sociálnej súdržnosti

02.07.2017 19:38
V dňoch 14.-16.6.2017 sa v Siegburg/Bonn (DE) sa uskutočnil seminár na tému "Ako organizovať profesionálne prostredie v duchu sociálnej spravodlivosti a sociálnej súdržnosti" organizovaný Katolíckym sociálnym inštitútom v Siegburgu. Tento seminár mal byť prípravou na nadchádzajúci Európsky sociálny...

Konferencia KGZE v Tirane

07.06.2017 14:55
Na 29. konferencii o odborovej spolupráci v Európe, ktorá sa konala v Tirane od 18. do 21. mája 2017, účastníci diskutovali o tom, či a ako "DIGITALNÝ VEK" zmení spôsob života a práce. Rôzne vynikajúce príspevky a prezentácie konštatovali, že sme  uprostred digitálnej zmeny. Aké sú oblasti...

Robotizácia a digitalizácia

13.05.2017 11:44
Digitalizácia a robotizácia 13.05.2017 11:37 V dňoch 4. a 5. mája 2017 sa v Budapešti konal EZA seminár venovaný digitalizácii a robotizácii práce. Účastníci pochádzali z 11 európskych krajín. Za NKOS sa ho zúčastnili traja delegáti, ktorí sa aktívne zapojili do...

Okrúhly stôl k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“

27.04.2017 16:43
V stredu 26. apríla 2017 sa v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnil okrúhly stôl  s autormi dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“. Za autorov boli prítomní Juraj Vantúch, Milan Vtáčnik a Ivan...

Vzdelávací seminár o novej migračnej politike Európskej únie

02.02.2017 18:15
Počas dní 25. až 27. januára 2017 sa v talianskom Ríme konal vzdelávací seminár Nová migračná politika EÚ. Podujatie organizovali Federazzione ACLI Internazionali, National Network Of Services For Training And Employment Promotion, EZA a Európska únia. Slovensko na podujatí zastupoval...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Diskusná téma: Činnosť

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhOMmVjQ2Rsdk95TnR0SEJDTUdXVlE6MQ