Ochranné známky

Úrad priemyselného vlastníctva SR zapísal do registra ochranných známok podľa §33 ods.1 zákona č.506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ochrannú známku č. 251354.

Dátum zápisu 16.12.2019.

Majiteľ: Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Štefánikova 136/46, 917 01 Trnava.

Vyjadrenie ochrannej známky: Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

Úrad priemyselného vlastníctva SR zapísal do registra ochranných známok podľa §33 ods.1 zákona č.506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ochrannú známku č. 251546.

Dátum zápisu 16.1.2020.

Majiteľ: Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Štefánikova 136/46, 917 01 Trnava.

Vyjadrenie ochrannej známky: