Požehnaná Veľká noc 2021

N E K O N E Č N O

(Zastavenie VIV.)

Iba ak odídeš,

môžeš sa vrátiť.

Daj smrti,

čo jej patrí.

Radosť.

Počiatok.

Dym úzkosti.

Všetko obracia sa do Svetla.

Dni vyhnanstva prejdú

a začiatok sa koncu podobá.

Zázrak…

                                                                                   (R:A:Ružomberský: Cesta lásky)