Nový projekt z programu Erasmus+ Time manažment a osobnostný manažment ako kľúč k tvojmu úspechu

NKOS spoločne s ďalšími partnermi z Poľska, z Portugalska, Cypru, Nemecka začína nový projekt, ktorý ma za cieľ posilniť kompetencie mladých ľudí v oblasti rozvoja osobného potenciálu a time manažmentu v kontexte vlastného procesu učenia. V rámci kurzu budú realizované nasledovné aktivity: online kurz pre mladých, tvorba informačných materiálov pre akademických učiteľov pracujúcimi s mladými ľuďmi, tvorba materiálov pre rodičov a iné osoby spolupracujúce s mladými ľuďmi. Projekt bude trvať 18 mesiacov.