Stretnutie členov Platformy rovnosti príležitostí EZA v Brixene

Stretnutie členov Platformy rovnosti príležitostí EZA v Brixene