Archív článkov

Požehnanú Veľkú noc

28.03.2018 12:23
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! Láska porazila nenávisť, život zvíťazil nad smrťou, svetlo rozohnalo temnoty! Ježiš Kristus sa z lásky k nám vyzliekol zo svojej božej slávy, zriekol sa seba samého, prijal podobu sluhu a ponížil sa až po smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh povýšil a urobil ho...

Snem KDH

17.03.2018 16:32
Dńa 17.3.2018 v Ružomberoku sa konal snem KDH, na ktorý bola pozvaná aj prezidentka NKOS. Vo svojom príhovore uviedla:  Snahou kresťanských odborov   je zomknúť zamestnancov, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty, podieľať sa na celkovom vývoji Slovenska a chrániť a presadzovať...

Stanovisko NKOS k súčasnej spoločenskej situácií

16.03.2018 18:02
Predstavenstvo Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS) vyjadrilo hlboké znepokojenie nad tragickou smrťou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Citlivo vnímame, že denne zápasíme s rôznymi formami zosobneného resp. organizovaného zla. Napriek tomu, že zlo nikdy nemôže...

Otázka. My, zamestnanci školy nemáme informácie o sociálnom fonde. Riaditeľ školy nás neinformuje v akej výške sa tvorí a na čo sa používa. Ak sme chceli vianočné posedenie, oznámil nám, že škola nemá na to prostriedky.

13.03.2018 13:55
Sociálny fond je povinne vytváraný fond škôl a školských zariadení na realizáciu ich sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o...

Otázka: My, zamestnanci školy nemáme informácie o sociálnom fonde. Riaditeľ školy nás neinformuje v akej výške sa tvorí a na čo sa používa. Ak sme chceli vianočné posedenie, oznámil nám, že škola nemá na to prostriedky.

13.03.2018 13:49
Sociálny fond je povinne vytváraný fond škôl a školských zariadení na realizáciu ich sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v...

Výročná správa NKOS za rok 2017

12.03.2018 13:32
Zverejňujeme výročnú správu za rok 2017. Na stiahnutie: TU

Dokumentácia BOZP

02.03.2018 13:25
DOKUMENTÁCIA SÚVISIACA SO STAVOM BOZP musí byť k dispozícii pre správne fungovanie všetkých procesov organizácie BOZP. Technická, technologická a stavebná dokumentácia poskytuje podstatné informácie pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia – poskytuje informácie o správnom používaní...

Dokumentácia BOZP

02.03.2018 13:23
DOKUMENTÁCIA SÚVISIACA SO STAVOM BOZP musí byť k dispozícii pre správne fungovanie všetkých procesov organizácie BOZP. Technická, technologická a stavebná dokumentácia poskytuje podstatné informácie pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia – poskytuje informácie o správnom používaní...

...svetlo večné nech mu svieti...

01.03.2018 22:31
Dňa 26.2.2018 nás predišiel do večnosti náš kolega PaedDr. Drahomír Štefko, predseda základnej organizácie ZPŠaV NKOS pri Špeciálnej základnej škole internátnej sv. Klementa Hofbauera v Podolínci. Všetci sme ho poznali ako aktívneho a usmievaného človeka a angažovaného kresťana. Vždy bol ochotný...

Konkrétne pripomienky NKOS k pripravovanému zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

27.02.2018 12:21
Nezavislé kresťanské odbory predkladajú pripomienky k zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ku ktorému zneniu sa dostali iba sprostredkovane.  Poukazujeme najmä na to, pokiaľ nebude všeobecným konsenzom prijatý Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania,...
Záznamy: 1 - 10 zo 696
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>