Archív článkov

Čo umožňuje existencia ZPŠaV školským pracovníkom ?

26.11.2011 17:10
Cestou základných organizácií (v skratke ZO) rokovať s vedením školy o podmienkach vzájomnej spolupráce a na základe rokovania  písomne uzatvárať kolektívne zmluvy, ktoré sa musia dodržiavať. Prostredníctvom predsedníctva ZPŠaV NKOS podieľať sa na uzatváraní kolektívnych zmlúv so...

Orgány NKOS

25.11.2011 20:51
Kongres NKOS, Predstavenstvo NKOS, Prezídium NKOS, Centrálna revízna komisia, Kongres odborového zväzu, Predsedníctvo odborového zväzu, Revízna komisia odborového zväzu, Členská schôdza ZO, Výbor ZO, Revízna komisia ZO.      

Ciele a prínosy projektu Nová šanca

24.11.2011 15:41
Projekt Nová šanca  - Vzdelávanie trénerov pre oblasť neformálneho vzdelávania,  predstavuje modelový program pre trénerov a učiteľov, ktorí pôsobia, alebo chcú pôsobiť v oblasti neformálneho vzdelávania, sa blíži do svojej záverečnej časti. Aby sme naplnili ciele projektu,...

Generácia Y vstupuje na trh práce. Generation Y is entering to the labour market. (2010)

24.11.2011 15:37
Ľudia z Generácie Y sú prví, o ktorých sa dá povedať, že vyrastali v digitálnej ére. Bez počítačov, mobilov, internetu a  sociálnych sietí si mnohí z nich nevedia predstaviť svoj život. Sú zvyknutí robiť viacero vecí naraz, napríklad popri práci na laptope pozerať...

Úloha neformálneho vzdelávania v celoživotnom vzdelávaní. The role of non formal education in life long learning. (2009)

24.11.2011 15:30
Pod pojmom „celoživotné vzdelávanie“ je v krajinách EU označované  vzdelávanie počas celého života. Zahŕňa vzdelávanie občanov v predproduktívnom veku, ktorého základ tvorí vzdelávanie v školskom systéme a v produktívnom veku, spravidla profesionálne odborné vzdelávanie včítane...

Úloha sociálneho dialógu v období globálnej ekonomickej krízi.The role of the social dialogue in the period of global economic crisis (2009)

24.11.2011 15:17
Následky súčasnej svetovej hospodárskej krízy sa dotýkajú občanov Európskej únie (EÚ) ako celku i jej členských štátov. Hľadáme a nachádzame z nej východiská v rámci svojich vedomostí, možností a zodpovednosti. Práve platformou na hľadanie riešení bolo mimoriadne stretnutie zástupcov odborových...

Prezídium NKOS

24.11.2011 13:34
Prezídium NKOS tvorí prezident a viceprezidenti.   Prezidentka NKOS: Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.   Viceprezidenti NKOS:      Mgr. Mária...
Záznamy: 201 - 207 zo 207
<< 17 | 18 | 19 | 20 | 21