Archív článkov

Príležitosti a riziká digitálneho pracovného prostredia pre ženy

17.09.2018 10:25
V spolupráci s EZA a Platformou pre príležitostí žien a mužov IPEO sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie 14.9.2018 na tému Príležitosti a riziká digitálneho pracovného prostredia pre ženy, ktoré sa konalo v talianskom Brixene.  Technologický pokrok a digitalizácia všetkých relevantných...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Úloha odborov.

19.07.2018 14:45
V dňoch 29 .06. - 01.07 2018 sa v metropole východného Slovenska Košice uskutočnil seminár NKOS za finančnej podpory EZA na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách. Úloha odborov.  Finálna správa v anglickom jazyku: Final_report_EN2018.docx  Seminára sa...

Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách. Úloha odborov

17.07.2018 15:27
Dátum konania: 28.06.2018 – 01.07.2018 Miesto konania: Košice Hotel, Moldavská cesta 51, Košice, Slovensko Prvý deň seminára sa konala návšteva v US Steel Košice. Druhý deň seminára otvorila prezidentka NKOS Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. Stručne zhrnula ciele a význam kresťanských odborov...

Pravidelné stretnutie vzdelávacej platformy EZA

10.07.2018 20:05
Dňa 6.-10.7.2018 v o Wieliczke (PL) sa uskutočnilo pravidelné rokovanie vzdelávacej platformy EZA. NKOS na rokovaniach zastupuje Ľubica Černá. Témou pracovnej skupiny bol digitálny svet, výzva pre školy učiteľov a žiakov. Súčastný stav digitalizácie prezentovali kolegovia z Maďarska, Litvy,...

Konzultácie o inovačných pracovných podmienkach pre zelené (ekologické) pracovné miesta v podnikoch energetického sektora (GRECO) 2.stretnutie

08.07.2018 17:27
Dňa 26. júna 2018 v Bukurešti (RO) sa zástupkyňa NKOS Zuzana Jánová zúčastnila na zasadnutí medzinárodného diskusného fóra projektu s názvom Konzultácie o inovačných pracovných podmienkach pre zelené (ekologické) pracovné miesta v podnikoch energetického sektora (GRECO), ktoré sa...

Zakladanie základných organizácií ZPŠaV NKOS

27.06.2018 10:40
Pre založenie základnej organizácie (ZO) je potrebných aspoň 5 záujemcov o členstvo. Prípravný výbor zvolá stretnutie - ustanovujúcu schôdzu zamestnancov a záujemcov o členstvo. Záujemcovia o členstvo si vyplnia prihlášky, zvolia si svojho predsedu ZO a výbor ZO. Účastníci ustanovujúcej schôdze...

Kolektívne vyjednávanie pre verejnú a štátnu službu na rok 2019

21.06.2018 10:56
Dňa 20.6.2018 sa na Úrade vlády stretli sociálni partneri, pôsobiaci vo verejnej a štátnej spáve. Začalo sa kolektívne vyjednávanie o zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri...

Sociálny dialóg vo finančnom sektore, budúcnosť pracovných vzťahov vo finančnom sektore.

14.06.2018 15:25
V dňoch 18.-20.4.2018 sa v srbskom meste Novi Sad uskutočnil seminár ktorý organizovalo odborové združenie BOFOS a EZA. Na seminári sa zúčastnili:  Marián Sasák – člen OZ NKOS KOVO - METAL, Milan Seman – člen OZ NKOS KOVO - METAL, Peter Farkaš – člen OZ NKOS KOVO –...

Najlepšie postupy a prax na Alternatívne spôsoby riešenia sporov

05.06.2018 10:48
Seminár sa uskutočnil v dňoch 24.-25. mája 2018 v Balatonalmádi v Maďarsku. Moderatorom bol : Dr. Imre Szilárd Szabó, odborník na pracovné právo MOSZ – Celoštátny zväz pracovníkov Maďarska. Otváracia reč: Imre Palkovics prezident, MOSZ, Hungary – V Maďarsku sa...

Odborári na tému BOZP

15.05.2018 07:27
Odborový zväz Nezávislých kresťanských odborov Slovenska  KOVO – METAL v spolupráci s U. S. Steel Košice, s.r.o. pripravili pre zástupcov zamestnancov seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 16.-17. apríla 2018...
Záznamy: 41 - 50 zo 207
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>