BOZP

Ak zamestnávateľ nevymenoval zástupcov zamestnancov za bezpečnosť...(aktualizované)

20.12.2016 17:52
V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) majú zamestnanci právo vyjadrovať sa  k otázkam a problematike BOZP na pracovisku a prerokovávať so zamestnávateľom všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti ...

Seminár BOZP pre ZPŠaV NKOS

11.10.2016 14:12
Dňa 7.10.2016 od 13,30 hod. sa uskutočnil seminár BOZP pre členov a funkcionárov ZPŠaV NKOS v Kúpeľoch Lúčky. Lektorom bol odborový inšpektor BOZP pre ZPŠaV Mgr. Ing. Ivan Černý. Témy seminára:  povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP zástupca zamestnancov pre BOZP  práva a...

Seminár BOZP

13.05.2016 23:53
Odborári NKOS na tému bezpečnosti práce Odborový zväz Nezávislých kresťanských odborov Slovenska  KOVO – METAL v spolupráci  s U. S. Steel Košice, s.r.o. pripravili pre zástupcov zamestnancov seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na podujatí, ktoré sa...

Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP - ZPŠaV NKOS za rok 2015

27.01.2016 11:30
Na stiahnutie: Správa o činnosti BOZP za ZPŠaV NKOS 2015.pdf

Pozvánka na zasadnutie inštruktorov BOZP NKOS pôsobiacich v OZ NKOS KOVO - METAL

30.11.2015 19:58
Zasadnutie inštruktorov BOZP pôsobiacich v OZ NKOS KOVO - METAL sa uskutoční dňa 05.12.2015 v Hotelovej akadémií, Južná trieda 10, Košice. (Informuje Milan Tóth) pozvanka_na_zasadnutie_instruktorov_BOZP_NKOS_KOVO_METAL_05.12.2015.doc (51200)

Pitný režim a ochrana zamestnancov pred nadmerným teplom

09.07.2015 19:51
Začiatok júla priniesol okrem prázdnin aj veľké horúčavy, ktoré môžu predstavovať pre zamestnancov veľkú záťaž, ktorá vplýva na pracovný výkon zamestnancov. Stručný prehľad, ako sa preventívne chrániť pred  zvýšeným teplom v letných mesiacoch a čo je povinný zamestnávateľ zabezpečiť...

Zasadnutie inštruktorov BOZP NKOS pôsobiacich v OZ NKOS KOVO METAL

02.07.2015 13:56
Zasadnutie inštruktorov BOZP pôsobiacich  v OZ NKOS KOVO-METAL sa uskutoční 18.-19.6.2015 v Hotelovej akadémií na Južnej triede 10 v Košicich. Programom zasadnutia je polročné zhodnotenie činnosti inštruktorov BOZP NKOS, správy o činnosti inšpektora BOZP, správy o činnosti v jednotlivých...

HLAVNÉ ZÁSADY VÝKONU ČINNOSTI ODBOROVEJ KONTROLY NAD BEZPEČNOSŤOU A OCHRANOU ZDRAVIA PRI PRÁCI PLATNEJ PRE NKOS

25.06.2015 09:30
Na stiahnutie:zásady činnosti výkonu inšpektora BOZP web.pdf 

Pietne spomienkové zhromaždenie

14.05.2015 09:00
Dňa 11. mája 2015 o 12:00 hod bolo na pozvanie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v kongresovej sále hotela SOREA REGIA v Bratislave pietne spomienkové zhromaždenie, kde sme si s pietou a úctou pripomenuli pamiatku zamestnancov, ktorí prišli o život pri výkone svojho povolania...

Seminár Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách

07.05.2015 07:18
Dňa 30. apríla 2015 sa Hotelovej akadémii v Košiciach konal Seminár Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách – legislatíva EÚ, ktorý organizovali Odborové zväzy pôsobiace v U.S. Steel Košice, s.r.o. - OZ NKOS KOVO-METAL, OZ KOVO v spolupráci s U.S. Steel Košice, s.r.o. Seminára sa...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>