BOZP

Plán práce BOZP na rok 2015

10.02.2015 19:47
Plán práce BOZP na rok 2015 vypracovaný inšpektorom BOZP Milanom Tóthom na stiahnutie: plan prace BOZP 2015 . (informuje Milan Tóth)

Seminár BOZP 29.4.2014 v Košiciach

18.10.2014 17:19
Seminár organizovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 29.4.2014 v Košiciach. Na seminári sa zúčastnil  inšpektor BOZP NKOS p. Milan Tóth a inštruktor BOZP U.S.Steel NKOS p. Ing. Peter Farkaš. Seminár otvorila a privítala účastníkov p.  Ing....

Odborári o BOZP v Košiciach

30.04.2014 06:10
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska  OZ KOVO – METAL v spolupráci s U. S. Steel Košice, s.r.o. pripravili pre zástupcov zamestnancov seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na podujatí ktoré sa uskutočnilo dňa 11. apríla 2014 v Košiciach pozvali svojich...

Uskutoční sa seminár BOZP 11.4.2014 v Košiciach

27.03.2014 21:06

Aktuality BOZP

25.11.2013 21:18
Informuje Milan Tóth. BOZP 1.doc (62464) BOZP 2.pdf (506146) BOZP 3.pdf (49623) BOZP 4.pdf (686412) BOZP 5.pdf (540783)

NKOS sa zúčastňuje kampane Zdravé pracoviská

10.06.2013 15:55

Tlačová sprava zo seminára BOZP dňa 12.04. 2013

17.04.2013 21:11
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska OZ KOVO – METAL v spolupráci s U. S. Steel Košice, s.r.o. pripravili pre zástupcov zamestnancov seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na podujatí ktoré sa uskutočnilo dňa 12. apríla 2013 v Košiciach pozvali svojich zástupcov z U. S. Steel...

Seminár BOZP v rámci európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

19.11.2012 19:33
Seminár sa uskutočnil dňa 25. 10. 2012 v SPŠ strojnícka, ul. Duklianska 1, Prešov. Seminár organizoval ikrajský inšpektorát práce Prešov v rámci európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Seminár otvoril a privítal účastníkov p. Dušan Mošon – hlavný inšpektor...

Šlabikár pre zástupcu zamestnancov pre BOZP

30.10.2012 20:41
Táto príručka je určená na pomoc pri práci zástupcov zamestnancov, pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zlepšovaní pracovných podmienok v organizáciách a zvyšovaní kultúry práce, pracovných vzťahov. Cieľom je zainteresovať zamestnancov na riešení týchto otázok spolu so...

Ako poskytnúť prvú pomoc pri dopravnej nehode

30.10.2012 20:21
Čo je potrebné robiť pri autonehode? ako poskytnúť prvú pomoc? Odpovede na tieto otázky si stiahnete tu: prva_pomoc pri dopravnej nehode.pdf (877,8 kB)
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>