Erazmus+ Mladí ľudia na trhu práce

Záverečná konferencia projektu

10.10.2016 11:27
Od roku 2015 prebieha riešenie medzinárodného projektu Mladí ľudia na trhu práce. Pri tejto príležitosti bolo vytvorené strategické partnerstvo podporené programom ERASMUS+, ktoré je zamerané na budovanie kompetencií mladých ľudí pre trh práce. Partnermi projektu sú European Meeting Centre – Nowy...

Popis projektu

13.07.2015 17:01
Projekt je financovaní Európskou úniou v programe Erasmus Plus. Akcia 2: Spolupráca pre inovácie a výmena osvedčených postupov, strategické partnerstvá pre mládež. Hlavný riešiteľ: je poľská nadácia EDS – FNS, ktorá je členom EZA. Vedúcim manažérom je Michal Wojczik. Za NKOS projektový manažér...