Projekt Nová šanca

Ciele a prínosy projektu Nová šanca

24.11.2011 15:41
Projekt Nová šanca  - Vzdelávanie trénerov pre oblasť neformálneho vzdelávania,  predstavuje modelový program pre trénerov a učiteľov, ktorí pôsobia, alebo chcú pôsobiť v oblasti neformálneho vzdelávania, sa blíži do svojej záverečnej časti. Aby sme naplnili ciele projektu,...