Projekty s EZA

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Úloha odborov.

19.07.2018 14:45
V dňoch 29 .06. - 01.07 2018 sa v metropole východného Slovenska Košice uskutočnil seminár NKOS za finančnej podpory EZA na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách. Úloha odborov.  Finálna správa v anglickom jazyku: Final_report_EN2018.docx  Seminára sa...

Nové zručnosti, ktoré sú potrebné v dobe digitalizácie

11.07.2017 13:15
V dňoch  8.-.11. juna 2017 sa v Ružomberku uskutočnil seminár, ktorý NKOS organizovalo s finančnou podporou EU a EZA. Seminára sa zúčastnilo 72 účastníkov, z toho 21 zahraničných. Témou seminára boli zručnosti a kompetencie, ktoré budú zamestnanci potrebovať v nastupujúcej ére digitalizácie a...

Práca v zelenej ekonomike

05.07.2016 20:49
V dňoch 9.-12. júna 2016 v Bratislave a v Piešťanoch sa uskutočnil seminár NKOS v spolupráci a vďaka podpore EZA. Cieľom seminára bolo hľadanie odpovedí na nasledovné otázky: • Aký je celkový vplyv človeka na životné prostredie a tým na hospodársku politiku na trhu práce? • Aký je potenciál...

Odborové organizácie v zelenej ekonomike. Trvalo udržateľný rozvoj, dôstojná práca a zelené pracovné miesta.

07.06.2015 13:30
Nezávislé  kresťanské  odbory Slovenska a Európske centrom pre otázky zamestnancov (EZA) zorganizovali medzinárodný seminár  „Odborové organizácie v zelenej ekonomike, trvalo udržateľný rozvoj a zelená práca”. Uskutočnil sa v  Nitre v dňoch 26 - 29.5.2015....

Úloha odborových organizácií pri riešení všetkých foriem násilia na školách 20.6.2014 -22.6.2014 Ružomberok

18.10.2014 16:55
Samotný seminár, pod názvom Úloha odborových organizácií pri riešení všetkých foriem násilia na školách, prebiehal od 20.6.2014 v priestoroch rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku (v reprezentačnej Sieni rektorov a vo Veľkej sále), za účasti zahraničných delegátov...

Európske zamestnanecké trendy v politike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Košice 16.-19. máj 2013

19.05.2013 16:16
Organizátormi tohto významného medzinárodného podujatia boli Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS), Európske centrum pre otázky zamestnancov (EZA) s podporou Európskej únie a Svetovej organizácie pracujúcich (WOW). Seminára sa zúčastnilo vyše 80 pozvaných hostí zo Slovenska a zo...

Slovenský sociálny týždeň 2012, Medzigeneračná solidarita na trhu práce

10.10.2012 08:29
V dňoch 4. a 5. 10. 2012 sa v priestoroch FNaP Milosrdní bratia v Bratislave, uskutočnila pod záštitou primátora mesta Bratislava konferencia "Slovenský sociálny týždeň 2012, Medzigeneračná solidarita na trhu práce". Hlavným organizátorom boli Nezávislé kresťanské odbory Slovenska....

Priatelia EZA

15.06.2012 14:58
Priatelia EZA nám zaslali svoj informačný list. Ďakujeme p. Milanovi Martinákovi za preklad. Info 1 12 slowakisch.pdf (149,2 kB)

Priatelia EZA

07.03.2012 18:06
Náš dlhoročný priateľ a podporovateľ Joachim Herudek nás pozval do neformálneho spoločenstva Priateľov EZA. Členmi sa stali: Ľubica Černá, Milan Tóth, Mária Briganová, Marián Sasák, Milan Martinák, Zdenko Múdry, Milan Beregszaszi, Katarína Čakajdová, Vladimíra Ďurdíková, Agáta Kubinová. Ďalší...

Kľúčové aspekty Európskeho sociálneho dialógu. (2011)

22.12.2011 13:58
V dňoch 1.-3.12.2011 v Bratislave sa uskutočnila medzinárodná konferencia EZA, na tému Kľúčové aspekty Európskeho sociálneho dialógu. Spoluorganizátorom je NKOS. Uvítací príhovor prezidentky NKOS Prednáška prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD Prezident EZA Bartho Pronk a generálna tajomníčka...
1 | 2 >>

Fotogaléria: Úloha sociálneho dialógu v období globálnej hospodárskej krízy

Fotogaléria: Úloha neformálneho vzdelávania v celoživotnom vzdelávaní