Projekty s EZA

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Úloha odborov.

19.07.2018 14:45
V dňoch 29 .06. - 01.07 2018 sa v metropole východného Slovenska Košice uskutočnil seminár NKOS za finančnej podpory EZA na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách. Úloha odborov.  Finálna správa v anglickom jazyku: Final_report_EN2018.docx  Seminára sa...

Nové zručnosti, ktoré sú potrebné v dobe digitalizácie

11.07.2017 13:15
V dňoch  8.-.11. juna 2017 sa v Ružomberku uskutočnil seminár, ktorý NKOS organizovalo s finančnou podporou EU a EZA. Seminára sa zúčastnilo 72 účastníkov, z toho 21 zahraničných. Témou seminára boli zručnosti a kompetencie, ktoré budú zamestnanci potrebovať v nastupujúcej ére digitalizácie a...

Práca v zelenej ekonomike

05.07.2016 20:49
V dňoch 9.-12. júna 2016 v Bratislave a v Piešťanoch sa uskutočnil seminár NKOS v spolupráci a vďaka podpore EZA. Cieľom seminára bolo hľadanie odpovedí na nasledovné otázky: • Aký je celkový vplyv človeka na životné prostredie a tým na hospodársku politiku na trhu práce? • Aký je potenciál...

Odborové organizácie v zelenej ekonomike. Trvalo udržateľný rozvoj, dôstojná práca a zelené pracovné miesta.

07.06.2015 13:30
Nezávislé  kresťanské  odbory Slovenska a Európske centrom pre otázky zamestnancov (EZA) zorganizovali medzinárodný seminár  „Odborové organizácie v zelenej ekonomike, trvalo udržateľný rozvoj a zelená práca”. Uskutočnil sa v  Nitre v dňoch 26 - 29.5.2015....

Úloha odborových organizácií pri riešení všetkých foriem násilia na školách 20.6.2014 -22.6.2014 Ružomberok

18.10.2014 16:55
Samotný seminár, pod názvom Úloha odborových organizácií pri riešení všetkých foriem násilia na školách, prebiehal od 20.6.2014 v priestoroch rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku (v reprezentačnej Sieni rektorov a vo Veľkej sále), za účasti zahraničných delegátov...

Európske zamestnanecké trendy v politike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Košice 16.-19. máj 2013

19.05.2013 16:16
Organizátormi tohto významného medzinárodného podujatia boli Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS), Európske centrum pre otázky zamestnancov (EZA) s podporou Európskej únie a Svetovej organizácie pracujúcich (WOW). Seminára sa zúčastnilo vyše 80 pozvaných hostí zo Slovenska a zo...

Slovenský sociálny týždeň 2012, Medzigeneračná solidarita na trhu práce

10.10.2012 08:29
V dňoch 4. a 5. 10. 2012 sa v priestoroch FNaP Milosrdní bratia v Bratislave, uskutočnila pod záštitou primátora mesta Bratislava konferencia "Slovenský sociálny týždeň 2012, Medzigeneračná solidarita na trhu práce". Hlavným organizátorom boli Nezávislé kresťanské odbory Slovenska....

Kľúčové aspekty Európskeho sociálneho dialógu. (2011)

22.12.2011 13:58
V dňoch 1.-3.12.2011 v Bratislave sa uskutočnila medzinárodná konferencia EZA, na tému Kľúčové aspekty Európskeho sociálneho dialógu. Spoluorganizátorom je NKOS. Uvítací príhovor prezidentky NKOS Prednáška prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD Prezident EZA Bartho Pronk a generálna tajomníčka...

Generácia Y vstupuje na trh práce. Generation Y is entering to the labour market. (2010)

24.11.2011 15:37
Ľudia z Generácie Y sú prví, o ktorých sa dá povedať, že vyrastali v digitálnej ére. Bez počítačov, mobilov, internetu a  sociálnych sietí si mnohí z nich nevedia predstaviť svoj život. Sú zvyknutí robiť viacero vecí naraz, napríklad popri práci na laptope pozerať...

Úloha neformálneho vzdelávania v celoživotnom vzdelávaní. The role of non formal education in life long learning. (2009)

24.11.2011 15:30
Pod pojmom „celoživotné vzdelávanie“ je v krajinách EU označované  vzdelávanie počas celého života. Zahŕňa vzdelávanie občanov v predproduktívnom veku, ktorého základ tvorí vzdelávanie v školskom systéme a v produktívnom veku, spravidla profesionálne odborné vzdelávanie včítane...
1 | 2 >>

Fotogaléria: Úloha sociálneho dialógu v období globálnej hospodárskej krízy

Fotogaléria: Úloha neformálneho vzdelávania v celoživotnom vzdelávaní