Sociálny dialóg

Vystúpenie prezidentky na rozšírenom predsedníctve Európskej ľudovej strany

28.01.2016 20:31
28.1.2016 v Bratislave sa Ľubica Černá zúčastnila panelovej diskusie počas rokovania rozšíreného predssedníctva Európskej ľudovej strany (EPP). Vo svojom vystúpení pripomenula dva základné piliere na ktorých stavia NKOS a celé kresťanské odborové hnutie a tým sú kresťanské hodnoty a dôstojnosť...

Rozširovanie KZVS - rokovanie expertnej skupiny

15.05.2014 07:22
Prezidentka NKOS sa dňa 29.4.2014 a 13.5.2014 zúčastnila na rokovaní expertnej komisie na rozširovanie KZVS na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Stretnutie v Národnej rade SR s predstaviteľmi KDH

14.05.2014 16:38
Podpredseda parlamentu a predseda Kresťanskodemokratického hnutia sa stretol 13.5.2014 s vedením Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS). S touto odborovou organizáciou má KDH dlhoročnú spoluprácu. Rokovanie sa týkalo súčasnej ekonomickej situácie, problemov v školstve a sociálnom systéme...

Zasadnutie Predstavenstva NKOS v Ružomberku

14.12.2013 17:06
Dňa 14.12.2013 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo zasadnutie Predstavenstva NKOS. Témami zasadnutia boli výsledky kolektívneho vyjednávania na sektorovej úrovni, príprava konferencie na tému Ako predchádzať násiliu a agresií na školách a aká je...

Návšteva prezidentky NKOS v Budapešti

22.08.2013 16:18
V dňoch 15.-16.8.2913 sa na pozvanie maďarskej odborovej konfederácie Munkastanacsok zúčastnila spoločného rokovania prezidentka NKOS Ľubica Černá. Na stretnutí sa zúčastnili prezident MOSZ Imre Palkovics a ekonomicky expert Gyorgy Lajtai. Vzájomne sa informovali o súčasnej situácií v jednotlivých...

Pietne spomienkové zhromaždenie

03.05.2013 21:28
Prezidentka NKOS sa zúčastnila 3.5.2013 pietneho spomienkového zhromaždenia na pamiatku zamestnancov, ktorí prišli o život pri výkone svojho povolania. Na pôde Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny za zišli predstavitelia politického života, sociálni partneri a rodiny obetí. V roku 2012...

Zasadnutie Predstavenstva NKOS

16.03.2013 16:01
Dňa 16.3.2013 zasadalo Predstavenstvo NKOS v Trnave. Každý zväz informoval o svojej činnosti, hlavne v súvislosti so sociálnym dialógom. Podrobnejšie informácie na našej web-stránke www.nkos.sk. V spolupráci s EZA-WOW-NKOS pripravujeme konferenciu so zahraničnou...

Výber a overovanie odbornej spôsobilosti rozhodcov a sprostredkovateľov

12.12.2012 20:29
Prezidentka NKOS bola menovaná ako členka poradného orgánu ministra, ktorým je Komisia na výber a overovanie odbornej spôsobilosti rozhodcov a sprostredkovateľov. Druhé výberové kolo sa uskutočnilo 12.12.2012. (informuje Ľubica Černá)   Sprostredkovateľ Spor o uzavretie kolektívnej...

VYHLÁSENIE NKOS K NOVELE ZÁKONNÍKA PRÁCE

18.09.2012 11:19
Prezídium NKOS na svojom rokovaní sa uznieslo na nasledovnom vyhlásení: Nášmu zástupcovi nebolo umožnené zúčastniť sa na kľúčových rokovaniach prípravy novely Zákonníka práce, nemali sme možnosť vyjadriť naše pripomienky v príprave novely ZP, preto považujeme schvaľované zmeny v ZP...

Otázky a odpovede k Zákonníku práce

27.06.2012 18:53
Odkaz na stránku MPSVaR SR, kde sa nachádza pôvodný dokument employment.gov.sk/zp-co-je-nove-pri-odstupnom-a-vypovediach.html Otázka: Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu do 15.11.2011 bol do 31.8.2011 už dvakrát predĺžený. Možno ho v zmysle zmenenej právnej úpravy § 48 ZP po 1.9.2011...
1 | 2 | 3 >>