Vzdelávanie

Rodinne podnikanie a podpora malého a stredného podnikania, 17.5.2014, Košice

26.05.2014 17:28
Podpredseda NR Slovenskej Republiky a predseda  KDH  J. Fígeľ vyzdvihol dôležitosť rodiny, potrebu vzniku malých a stredných rodinných podnikov ako základný kameň úspechu ekonomiky v SR.Pán prof. Morovič prednášal o potrebe vypracovania podnikateľského plánu, stanoviť...

Odborné vzdelávanie v stredobode rokovania európskych zamestnaneckých organizácií tvárou tvár boja proti nezamestnanosti mládeže

10.12.2013 17:09
Nadpis článku je názvom seminára ÖZA (Rakúske centrum pre otázky zamestnancov) v spolupráci s EZA (Európske centrum pre otázky zamestnancov), ktorý sa konal vo Viedni v dňoch 5. a 6. decembra 2013. Za NKOS sa ho zúčastnili  Milan Martinák a Milan Tóth Na seminári...

Miléniové rozvojové ciele

24.09.2013 21:31
V septembri sa prezidentka NKOS zúčastnila konferencie v Primorsku (Bulharsko) na tému Miléniové rozvojové ciele. Konferenciu za účasti študentov a učiteľov z Európy, južnej Afriky a južnej Ameriky usporiadalo Open Education Centre. Na Miléniovom summite OSN v septembri 2000 potvrdilo 189 členských...

Full membership in the European Union – a joint perspective for all of the Balkan States? 18. – 21. 4. 2013, Viedeň

24.04.2013 11:10
Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth, Milan Beregszászi, Prof. Milan Katuninec a zástupcovia z 23 krajín Európy. Prvý deň sa konalo slávnostné otvorenie konferencie pri príležitosti 25. výročia založenia OZA, kde vystúpili vzácny hostia: Dr. Johannes Hahn – eurokomisár, Bartho Pronk...

Participatívny sociálny dialóg: stratégie a skúsenosti pre aktívnu účasť pracovníkov, Malta 13. – 16.3.2013

20.03.2013 09:12
Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a Lenka Morvayová – diplomovaná tlmočníčka, zástupcovia z 10 EÚ krajín a 1 zástupca mimo EÚ. Z EÚ prezentovali a prednášali Rosette Fenech – AZAD Malta, Jesmond Bonello – President UHM, Piergiorgio Sciacqua – Vicepresident EZA a...

What reason for existence do trade unions have in a market ?

03.02.2013 16:11
Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS. Účastníkov seminára privítal prezident Krifa p. Søren Fibiger Olesen, potom prezident EO/WOW p.  Günther Trausnitz. Na seminári sa taktiež zúčastnil prezident EZA p. Bartho Pronk. Na tomto seminári sa zúčastnilo celkovo 50...

1. Európske sociálne sympózium

08.12.2012 11:08
V dňoch 6.-8.12.2012 vo Viedni sa uskutočnilo 1. Európske sociálne sympózium, ktoré usporiadal Instutut Fritz Pirkl des Europäischen Zentrum fur Arbeitnehmerfragen in Bayern (EZAB). Počas sympózia sme navštívili Rakúsky parlament a zúčastnili sme sa jeho rokovania. V piatok a sobotu prebiehali...

The main focuses of the European Social Dialogue

03.12.2012 09:16
V dňoch 22.-23.11.2012 v Miláne sa uskutočnila iniciačná konferencia EZA. Na konferencií boli prezentované vzdelávacie projekty EZA a jej členských organizácií. Po konferencií sa uskutočnil kongres EZA a EZA Plus. (Ľubica Černá, účastníčka)

New and Better jobs: Energy as a Driver for Growth and Better jobs in the South-Eastern EU Region and the Mediterranean Basin

12.11.2012 19:12
Správa z Európskej sociálnej konferencie , ktorá sa konala v dňoch 7. – 9. 11. 2012 v Nicosia - Cyprus. Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a Milan Katuninec – ZPŠaV NKOS a 50 zástupcov odborov z 13 krajín EÚ. Účastníkov medzinárodnej konferencie privítal generálny...

Platforma učiteľov EZA

28.10.2012 19:38
V dňoch 26.- 27.10.2012 sa v Gdansku v Poľsku uskutočnilo prvé stretnutie platfomy učiteľov EZA. Workshop usporiadala Solidarnosc v historickej hale v Stoczni.Pracovná skupina pozostávala z účastníkov z Poľska, Rumunska, Holandska, Litvy a Slovenska. Za EZA sa zúčastnila Roswitha Gottbehüt a...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>