Vzdelávanie

Seminár Európskeho hnutia kresťanských robotníkov v Bratislave

26.10.2012 21:55
V dňoch18. až 21. októbra 2012 sa konal v Bratislave seminár Európskeho hnutia kresťanských robotníkov v skratke ECWM (angl.), MTCE (franc.) a EBCA (nem.), na príprave ktorého sa podielalo ZKRZ (Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov na Slovensku) a NKOS, na základe požiadavky...

Zamestnanecká participácia v kontexte katolíckej sociálnej náuky

08.10.2012 08:19
S dovolením autora zverejňujeme štúdiu Mariana Sekeráka, ktorý študuje politológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. (cit. Nové Horizonty, č. > 2/2012, s. 81-88, ISSN 1337-6535). NH_Zam_part_KSN_Sekerak.zip (7,3 MB)

Úloha sociálnych partnerov v riešení výziev na trhu práce, Sibiu, Rumunsko - 21. - 23. September 2012

03.10.2012 07:04
Za účasti 3 člennej delegácie NKOS pod vedením viceprezidenta NKOS Milana Tótha, predsedu KRK Ing. Mariána Sasáka a Michaela Maňková. Prvý deň seminára na tému „Úloha sociálnych partnerov riešení výziev na trhu práce“ otvoril úvodným slovom pán Silviu Espas (IFES, Rumunsko). Po privítaní...

24. konferencia KGZE - EUROPA V DLHOVEJ KRÍZE, DOPAD NA SOCIÁLNY SYSTÉM

03.07.2012 06:19
OZA (Rakúska kresťanská odborová centrála) v spolupráci s EZA (Medzinárodná organizácia pre otázky zamestnancov), usporiadali v Brne 21-24.j úna 2012 konferenciu na tému: EUROPA V DLHOVEJ KRÍZE, DOPAD NA SOCIÁLNY SYSTÉM. Zúčastnilo sa jej 15 krajín z Európy, Cypru, Ukrajiny, Chorvátska, Srbska a...

Sociálny dialóg v juhovýchodnej Európe ako základ európskej integrácie

02.07.2012 14:42
V dňoch 28. 6.-2.7.2012 sa uskutočnil v Slavónskom Brode (v oblasti chovátskeho a bosnianskeho pohraničia) medzinárodný seminár na tému "Sociálny dialóg v juhovýchodnej Európe ako základ európskej integrácie". Organizátorom bol NAPREDAK (Chorvátska kultúrna ustanovizeň) v spolupráci s EZA....

Sociálni partneri v časoch hospodárskej krízy. Strata moci alebo stabilizačný faktor?

03.06.2012 23:37
V dňoch 24. – 26. mája 2012 zorganizovali rakúske kresťanské odbory FCG (Frakcia kresťanských odborárov), odborový zväz GPA (odbory súkromných zamestnancov: obchod, banky, papier + tlač a žurnalistika), tak ako každý rok , seminár pre odbory podobného zamerania v iných štátoch v Šoproni, v...

Stratégia Európa 2020, inkluzívny rast. Lisabon

02.06.2012 13:32
V dňoch 31.5 - 4.5.2012 sa v Lisabone uskutočnila konferencia, ktorú usporiadala členská organizácia EZA, pôsobiaca v oblasti priemyslu a energetiky: CIFOTIE (prezidentom je Antonio M.Cristäo). Témami konferencie boli: inkluzívny rast v Európe, sociálna inklúzia a jej rozvoj, modely rozvoja...

Úloha sociálnych partnerov: Potrebný stabilizačný faktor, alebo zastaralá úloha

01.05.2012 21:14
17.-19.4.2012 vo Viedni usporiadala Svetová organizácia pracujúcich (WOW) v spolupráci s EZA konferenciu na tému Úloha sociálnych partnerov: Potrebný stabilizačný faktor, alebo zastaralá úloha. Zúčastnili sa jej Milan Tóth (viceprezident NKOS) a Ing. Marian Sasák (predseda CRK). Jedným z...

Príspevok prof. Katuninca na konferencií vo Viedni.

01.05.2012 21:12
Bývalý prezident NKOS prof. Milan Katuninec predniesol na konferecií vo Viedni príspevok o úlohách sociálnych partnerov. Príspevok uvádzame v anglickom jazyku v plnom znení. The role of social partners Milan Katuninec.doc (75,5 kB)

POHĽADY NA DOKUMENT EURÓPA 2020 - STRATÉGIA NA ZABEZPEČENIE INTELIGENTNÉHO, UDRŽATEĽNÉHO A INKLUZÍVNEHO RASTU

31.03.2012 20:32
Rok 2010 musí byť novým začiatkom.“ Touto vetou začína úvodný príhovor José Manuela Barrosa najvýznamnejšieho strategického dokumentu EÚ súčasného obdobia. Stratégia, ktorej ambíciou je vytvorenie z EÚ inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo, zabezpečujúce vysokú mieru zamestnanosti,...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>