Vzdelávanie

Vplyv odborových organizácií pri implementácií Stratégie Európa 2020

28.01.2012 14:15
V dňoch 26.-29. 1.2012 sa v Bukurešti uskutočnila konferencia, ktorú spolu s podporou EZA organizovala nadácia Coresi. Strategický dokument Európa 2020 má nasledovné priority: Inteligentný rast (vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácií), Udržateľný rast...

23. konferencia o odborárskej spolupráci v Európe (KGZE)

24.11.2011 14:53
Rakúske ÖZA (Rakúske centrum pre otázky zamestnancov), ktoré riadi FCG (Frakcia kresťanských odborov) pod vedením Norberta Schnedla (predseda ÖZA) a Andreasa Gjecaja (generálny tajomník FCG) organizuje každoročne KGZE, tento rok už po 23. krát. Tohoročná KGZE sa konala v Rakúsku, v Salzburgu. Za...

Silným systémom sociálnej bezpečnosti a ochrany zamestnancov proti dôsledkom ekonomickej krízy

24.11.2011 14:50
Seminár na tému „ Silným systémom sociálnej bezpečnosti a ochrany zamestnancov proti dôsledkom ekonomickej krízy" sa konal v dňoch 1. a 2. septembra 2011 v Bukurešti.  Organizátormi boli EUROMF a EZA. Na seminár boli vyslaní za NKOS Milan Tóth a Ľuboš Martinák. Seminár otvoril Bogdan Hossu,...

Sociálny dialóg v procese rozširovania EÚ a integrácie

24.11.2011 14:47
Správa z medzinárodného seminára z Barcelony (Španielsko), v dňoch 1. - 2. September 2011.Na seminári sa zúčastnili: Milan Beregszászi, člen predstavenstva NKOS a Michaela Maňková, tlmočník NKOS Tento seminár sa zameriaval na situáciu mladých ľudí v procese rozširovania EÚ a integrácie....

Hospodárske riadenie a sociálna súdržnosť: Sú kompatibilné?

24.11.2011 14:45
Správa zo seminára - Malta 15. - 18. 9. 2011 Téma: Hospodárske riadenie a sociálna súdržnosť: Sú kompatibilné? Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth - viceprezident NKOS, Alžbeta Krajčíková - diplomovaný tlmočník a zástupcovia z 9 EÚ krajín. Z EÚ prezentovali a prednášali Csaba Ory -...

Úloha sociálneho dialógu v procese rozširovania EÚ a integrácia nových členských krajín

24.11.2011 14:43
V Gdansku (Poľsko) sa dňa  22. - 25. 9. 2011 organizoval seminár (SOLIDARNOŠČ) na tému Úloha sociálneho dialógu v procese rozširovania EÚ a integrácia nových členských krajín. Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth - viceprezident NKOS, Magdaléna Tóthová - NKOS a...

Nezamestnanosť a zhoršovanie sociálnych podmienok nie je nevyhnutným dôsledkom globálnej krízy

24.11.2011 14:40
Vo  Velehrade  30. 9. - 2. 10. 2011 sa uskutočnil seminár na tému Nezamestnanosť a zhoršovanie sociálnych podmienok nie je nevyhnutným dôsledkom globálnej krízy Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth - viceprezident NKOS Milan Beregszászi - predseda ZO NKOS U.S.Steel...

10. medzinárodný kongres KAB (Katolícke robotnícke hnutie)

24.11.2011 14:34
Dňa 22. 10. 2011 sa konal v Bratislave 10. medzinárodný kongres KAB, na ktorý bol ako hosť delegovaný za NKOS Milan Martinák. NKOS nadviazal po niekoľkoročnom prerušení stykov znovu kontakty so ZKRZ (Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov), ktoré kongres v Bratislave organizačne...

Sociálne zabezpečenie v Európe v pohybe - nové perspektívy pre spravodlivú a sociálnu spoločnosť

24.11.2011 14:33
V dňoch 27. - 30. októbra 2011 sa konal seminár Európskeho hnutia kresťanských robotníkov v Pastoračnom centre v meste St. Albans pri Londýne, na tému „Sociálne zabezpečenie v Európe v pohybe - nové perspektívy pre spravodlivú a sociálnu spoločnosť „ . Na seminár boli pozvané dve členky ZKRZ,...

Vývoj práv kvalifikovanej práce v globalizovanom svete: ochrana európskych sociálnych hodnôt. Správa zo seminára - Budapesť 3. - 5. 11. 2011 -EZA-MOSZ

24.11.2011 14:19
Na tomto seminári sa zúčastnili Milan Tóth a Ing. Marián Sasák  a  zástupcovia z 7 EÚ krajín. K účastníkom sa prihovoril Imre Palkovics -prezident MOSZ, kde privítal účastníkov. Potom sa jednotliví členovia seminára spoločne prestavili. Na seminári sa zúčastnil aj prezident EZA -Bartho...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>