Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Kvalita vzdelávacích systémov a ciele európskych modelov vzdelávania pre rok 2020, Barcelona, 12. – 14. decembra 2017

02.01.2018 20:51
V Barcelone sa uskutočnil vzdelávací seminár Kvalita vzdelávacích systémov a ciele európskych modelov vzdelávania pre...

Požehnané a milostiplné Vianoce 2017

25.12.2017 12:14
"Boh sa pre nás stal darom. Daroval samého seba. Vianoce sa stali sviatkom darov, aby sme tak napodobili Boha, ktorý nám...

Zdravé pracoviská pre zamestnancov školstva všetkých vekových kategórií

20.12.2017 09:14
Dňa 16.12.2017 sa v Lúčkach pre funkcionárov a členov ZPŠaV NKOS uskutočnil seminár BOZP pod názvom Zdravé pracoviská pre...

Priority európskeho sociálneho dialógu. Kodaň 30.11.-1.12.2017

13.12.2017 13:52
Na konferencií EZA sa zúčastnilo viac ako sto účastníkov členských organizácií. Bol prezentovaný nový vzdelávací program pre...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>