Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre VS a ŠS 2018 a Nariadenie vlády SR 359/2017 Z.z.

17.01.2018 12:27
Kolektívne zmluvy vyšsieho stupňa na stiahnutie: KZVS-SS_2018.pdf  KZVS-VS_2018.pdf 359/2017 Z.z. Nariadenie vlády...

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2018

17.01.2018 10:13
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,...

Ochrana práv zamestnancov škôl.

13.01.2018 20:46
Na zvýšenie právneho povedomia najmä samotných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ako aj ostatných subjektov...

Záverečná správa revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva

04.01.2018 11:46
Záverečná správa revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva (júl 2017) vznikla za spolupráce MF SR a...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>