Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Pracovné úrazy

02.11.2015 16:09
Pracovné podmienky na každom pracovisku by mali byť v súlade s právnymi a ostatnými predpismi tak, aby bola...

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu správu

29.10.2015 15:16
Podpísanie KZVS pre štátnu a verejnú službu na rok 2016 sa uskutočnilo dňa 28.októbra 2015 na úrade vlády SR. Signatárom za NKOS-...

Takmer migranti - cezhraniční a mobilní pracovníci

29.10.2015 08:15
V talianskom Trente sa v dňoch 23.-24.10.2015 konal seminár na tému „Takmer migranti - cezhraniční a mobilní...

Práca v poľnohospodárstve medzi inováciami a vykorisťovaním

21.10.2015 14:50
15.-17.10.2015 sa uskutočnil v Miláne seminár na tému dôstojnej práce v poľnohospodárstve. Organizovala ho talianska asociácia...
<< 45 | 46 | 47 | 48 | 49 >>