Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Nevyplatili Vám mzdu?

09.09.2015 09:00
Skúsenosti získané pri výkone inšpekcie práce nás utvrdzujú v tom, že zamestnanec, ktorého finančné nároky z pracovného pomeru...

Mladí ľudia na trhu práce - výskumná správa

08.09.2015 08:29
Na jar tohoto roku sme realizovali v rámci projektu financovaného cez Erazmus+ výskum v 4 krajinách (Poľsko, Slovensko, Malta a...

Vystúpenie na Valnom zhromaždení Združenia kresťanských seniorov Slovenska

28.08.2015 15:45
27.8.2015 sa prezidentka NKOS Ľubica Černá zúčastnila ako hosť na 11.valnom zhromaždení Združenia kresťanských seniorov...

Rokovanie komisie pre rozširovanie KZVS 28.7.2015

29.07.2015 15:15
Prezidentka sa zúčastnila 28.7.2015 rokovania komisie pre rozširovanie KZVS. Predmetom rokovania boli návrhy na rozšírenie: a)...
<< 58 | 59 | 60 | 61 | 62 >>