Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Európsky seminár v Katolíckom sociálnom inštitúte 10. – 12 . 06. 2015

18.06.2015 18:50
Seminár na tému „Príprava pre šiesty európsky sociálny týždeň - Impulz pre obnovenie sociálneho dialógu“ sa konal na pôde...

Poďakovanie riaditeľovi Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre

03.06.2015 19:21
Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som Vám v mene Nezávislých kresťanských odborov Slovenska poďakovala za spoluprácu pri...

Zelená konferencia sa konala aj v jadrovej elektrárni

01.06.2015 16:08
Energoland Mochovce. Toto nové informačné a tréningové centrum Slovenských elektrární sa stalo jedným z miest, kde sa...

Trendy migrácie a mobility v južných štátoch EÚ a v stredomorských krajinách

23.05.2015 14:11
Pod hore uvedeným názvom sa konal v dňoch 13.-15. mája 2015 v Ríme seminár cyperskej odborovej organizácie DEOK...
<< 60 | 61 | 62 | 63 | 64 >>