Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Youth Employment Initiative – Creating Jobs for the Young Europeans

18.12.2014 17:22
Seminár sa konal v Talline 22. – 24. 10. 2014. Zúčastnili sa na ňom: Milan Tóth, Milan Beregszaszi a Robert Lukáč (všetci z OZ...

Medzigeneračná spolupráca a solidarita, Praha, 21.-23.11.2014

26.11.2014 18:23
Pod týmto názvom sa konala medzinárodná konferecia Európskej únie seniorov (ESU) a Združenia kresťanských seniorov Českej...

Konferencia “Podpora rýchleho karierného rastu po vysokoškolskom štúdiu v Európe”, Londýn, 21. 11. 2014

25.11.2014 14:51
Konferencii sa zúčastnili delegáti z väčšiny štátov Európskej únie. Slovensko zastupovali dve pracovníčky ministerstva školstva...

Kresťanskí odborári považujú Richterov návrh za nesociálny. Tlačová správa

06.11.2014 18:44
Kresťanskí odborári považujú Richterov návrh za nesociálny Prezidentka Nezávislých kresťanských odborov Slovenska Ľubica Černá...
<< 64 | 65 | 66 | 67 | 68 >>