Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Plán práce inšpektora BOZP 2015

10.02.2015 19:54
Plán práce BOZP na rok 2015 vypracovaný inšpektorom BOZP Milanom Tóthom na stiahnutie: plan prace BOZP 2015. (informuje...

Prvé stretnutie spolupracovníkov na projekte ERASMUS+ Mladí ľudia na trhu práce

05.02.2015 12:49
Dňa 5.2.2015 v Bratislave sa uskutočnilo prvé stretnutie národných koordinátorov projektu Mladí ľudia na trhu práce, ktorý sa...

Social Dialogue: „Problems in employment as a reason of exacerbation of the social situation”

09.01.2015 11:02
Gdansk, kolíska slobodného odborového hnutia, bol miestom medzinárodného seminára, ktoré usporiadali EZA a NZSS Solidarnosc v...

Youth Employment Initiative – Creating Jobs for the Young Europeans

18.12.2014 17:22
Seminár sa konal v Talline 22. – 24. 10. 2014. Zúčastnili sa na ňom: Milan Tóth, Milan Beregszaszi a Robert Lukáč (všetci z OZ...
<< 65 | 66 | 67 | 68 | 69 >>