Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Konferencia “Podpora rýchleho karierného rastu po vysokoškolskom štúdiu v Európe”, Londýn, 21. 11. 2014

25.11.2014 14:51
Konferencii sa zúčastnili delegáti z väčšiny štátov Európskej únie. Slovensko zastupovali dve pracovníčky ministerstva školstva...

Kresťanskí odborári považujú Richterov návrh za nesociálny. Tlačová správa

06.11.2014 18:44
Kresťanskí odborári považujú Richterov návrh za nesociálny Prezidentka Nezávislých kresťanských odborov Slovenska Ľubica Černá...

Vyjadrenie sa NKOS k návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti. List zaslaný predsedovi vlády Róbertovi Ficovi zo dňa 30.10.2014

30.10.2014 22:10
Vážený pán predseda vlády, my, zástupcovia zamestnancov, obraciame sa Vás v súvislosti s návrhom Celoštátnej...

Mobility of Workers and Pensioners and Coordination of Social Protection in Europe

29.10.2014 18:15
V belgickom univerzitnom meste Leuven sa uskutočnil v dňoch 13.-14. október 2014 seminár a workshop na tému o mobilite...
<< 67 | 68 | 69 | 70 | 71 >>