1. Európske sociálne sympózium

08.12.2012 11:08

V dňoch 6.-8.12.2012 vo Viedni sa uskutočnilo 1. Európske sociálne sympózium, ktoré usporiadal Instutut Fritz Pirkl des Europäischen Zentrum fur Arbeitnehmerfragen in Bayern (EZAB). Počas sympózia sme navštívili Rakúsky parlament a zúčastnili sme sa jeho rokovania. V piatok a sobotu prebiehali panelového diskusie. Prezidentka NKOS vystúpila s prednáškou Stratégia Európa 2020 a jej napĺňanie v podmienkach Slovenska. Sympózia sa zúčastnili významní predstavitelia politického života Rakúska a Nemecka. (Ľubica Černá, účastníčka)