11. celoslovenská púť chorých do Lúrd

25.11.2011 15:09

Slovensko - 10. september 2009. V tento deň Slovenskom prechádza mimoriadny vlak, ktorý je vypravený z Košíc a jeho cieľovou stanicou sú Lurdy. Čo je na tom vlaku mimoriadne? Celkom iste ľudia v ňom: chorí z celého Slovenska a ich sprievodcovia (viacerí z nich členovia NKOS). Mimoriadnou zásluhou nepatrnej sestry Bernadety a jej spolusestier z Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok sa mohli už tisícky ťažko chorých ľudí dostať na miesto, ktoré je symbolom nádeje v utrpení, do francúzskych Lúrd, nerozlučne spojených s udalosťami z februára 1858. Opäť na Slovensku - 18. septembra. Už okolo tretej hodiny ráno bol vlak v Bratislave. Tam mnohí pútnici dali zbohom svojim spolupútnikom. A potom sa už vlak pomaly vyprázdňoval. Tí, ktorí cestovali do vzdialenejších staníc, prípadne až na konečnú, slávili vo vlaku ešte sv. omšu. Všetci sme si uvedomili, že je nesmierne dôležitou úlohou lurdských pútnikov pričiniť sa o oživenie posolstva Lúrd - pokánie, pokánie, pokánie a cez túto skutočnosť o oživenie viery.

Ľubica Černá, Milan Tóth, Ján Andrejko - Účastníci púte, sprievodcovia