20. výročia založenia Základnej školy sv. Don Bosca v Topoľčanoch

18.06.2012 16:24

Sme tu už 20 rokov. Za ten čas sme zažili vďaka Bohu veľa nádherných okamihov. Stretli sme množstvo vzácnych ľudí a našimi rukami prešli stovky detí. Práve na tieto veci sme si zaspomínali 25.mája na oslave 20. výročia založenia našej školy – Základnej školy sv. Don Bosca. Oslavou narodenín našej školy žilo celé školské spoločenstvo už niekoľko týždňov vopred. Všetci sme chceli prispieť k tomu, aby „naša oslávenkyňa" mala čo najkrajšiu oslavu svojej dvadsiatky.

Okrem nás učiteľov, zamestnancov a žiakov, prišlo našej škole zablahoželať mnoho milých hostí. Ako prvý ju na svätej omši v školskej telocvični pozdravil sídelný nitriansky biskup Mons. Viliam Judák so svojím sprievodom, ktorého privítal topoľčiansky dekan Mons. Dragúň. Na svätej omši sa zúčastnili aj zástupcovia KŠÚ v Nitre, Obvodného úradu Topoľčany, Mestského úradu na čele s primátorom mesta, riaditelia základných a stredných škôl mesta, bývalí zamestnanci školy, rodičia našich žiakov a mnoho ďalších našich priaznivcov. Školu prišiel pozdraviť aj predseda zboru poradcov premiéra SR Dr. Vladimír Faič.

Po svätej omši nasledoval zápis hostí do kroniky školy, prehliadka priestorov školy a kultúrny program. Program začal príhovorom riaditeľ školy Dr. Jamrich, ktorý v krátkosti pripomenul históriu školy, jej úspechy, priority a víziu do budúcnosti. Potom prišli na rad deti. Ukázali to, čo dokážu a v čom sú výnimoční. Spestrili program recitáciou, hrou na hudobných nástrojoch, či ukážkou hip – hopového tanca. Vyvrcholením kultúrneho programu bolo muzikálové predstavenie pod názvom „Každý sa môže stať anjelom", ktorý nacvičili žiaci pod vedením pánov učiteľov. Všetci účinkujúci zožali veľký potlesk a uznanie publika. Na záver programu školu krátkymi príhovormi pozdravil primátor mesta Ing. Baláž, riaditeľ diecézneho školského úradu v Nitre Ing. Hriadel a Dr. Bezáková z Krajského školského úradu v NR.

Bol to nádherný deň, ktorý nám dáva optimizmus do ďalšej práce a istotu, že naša škola tu má svoje miesto aj v budúcnosti.

(autor: Mgr. Andrej Sitár - člen ZO NKOS pri ZŠ sv. Don Bosca v Topoľčanoch)