20. výročie vzniku Cirkevnej školy v Dolnom Kubíne

26.03.2012 19:18

Po dlhodobých prípravách a očakávaní nastal deň osláv 20. výročia vzniku Cirkevnej školy v Dolnom Kubíne. Všetko sa odohralo 10. februára 2012. Slávnostný deň sa začal svätou omšou vo farskom kostole sv. Kataríny, ktorú celebroval otec biskup Andrej Imrich. Vo svojej kázni poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali  a podieľajú na chode školy a podčiarkol potrebu katolíckej školy vo farnosti. Na omši boli prítomní i hostia, a to najmä z radu zakladateľov, pedagógov pôsobiacich na škole počas jej doterajšej existencie. Po omši, ktorej sa aktívne zúčastnili aj žiaci školy a svojím spevom, čítaním i obetnými darmi prejavili vďaku škole i farnosti, sa všetci prítomní presunuli do MsKS, kde sa konala slávnostná akadémia. Otec biskup, pán dekan, kňazi farnosti, bývalí i súčasní učitelia, pozvaní hostia z radov kubínskych škôl i ďalších najmä cirkevných škôl z Oravy,  vedenia mesta a z Limanovej (družobná škola v Poľsku), spoločne so žiakmi a ostatnými prítomnými sledovali program, ktorý spájala myšlienka „obdarovania“. Darčekmi boli vystúpenia žiakov i bývalých absolventov, ktorí s hrdosťou ukázali svoje schopnosti v speve, tanci, dramatickom umení i v recitácií. Oslava bola zavŕšená recepciou v priestoroch školy, ktorá sa niesla v priateľskom duchu, spomínania a prianí všetkého dobrého do budúcnosti. (Mgr.M.Šaligová)