23. konferencia o odborárskej spolupráci v Európe (KGZE)

24.11.2011 14:53

Rakúske ÖZA (Rakúske centrum pre otázky zamestnancov), ktoré riadi FCG (Frakcia kresťanských odborov) pod vedením Norberta Schnedla (predseda ÖZA) a Andreasa Gjecaja (generálny tajomník FCG) organizuje každoročne KGZE, tento rok už po 23. krát. Tohoročná KGZE sa konala v Rakúsku, v Salzburgu. Za NKOS bola na konferenciu vyslaná Mária Briganová a Milan Martinák. Témou konferencie bolo „ Otvorené hranice pre zamestnancov v Európe. Dosiahneme odbornou kvalifikáciou a dobrou prácou lepšiu integráciu?" Konferencie sa zúčastnilo 42 účastníkov zo 14 krajín. V úvodných vystúpeniach sa prihovoril k účastníkom aj svätiaci biskup zo Salzburgu Dr. Andreas Laun, ktorý povedal, že človek nemôže riešiťsvoje problémy len sám a pripomenul pápežské encykliky, ktoré sa zaoberajú sociálnou náukou cirkvi.

Z prednesených referátov uvádzam podstatné myšlienky:

Od mája 2011 sa odstránili vo vnútri Európskej únii hranice pre zamestnancov. Tak na jednej strane očakávajú mnohí zamestnanci uplatnenie sa na väčšom trhu, na druhej strane to znamená odchod mladých, kvalifikovaných odborných síl a podstatné oslabenie krajín, z ktorých odchádzajú. Vzniká ďalšia migrácia, ktorú treba riešiť. Pre „Mierový projekt EÚ" vzniká nová požiadavka politického riadenia migračného pohybu. Vyznačuje sa vytvorením a presadzovaním jasných pravidiel, ktoré platia pre všetkých a plné rešpektovanie vstupu rôznych kultúr, k čomu je výborným nástrojom dialóg.

Kresťanské organizácie zamestnancov viacerých európskych krajín vytvorili projekt „Dobrá práca\\\". Dobrá práca musí garantovať dôstojnosť človeka, zaisťovať spravodlivý príjem a musí niesť zodpovednosť za životné prostredie. Dobrá práca neprichádza sama, treba o ňu usilovať. Obzvlášťdôležitá je profesionálna kvalifikácia. Dôležitú úlohu v práci má psychická situácia, mentálna kapacita človeka a schopnosť žiťs inými. Je potrebné redukovať rozdiely v mzdách v členských krajinách EÚ.

Čo sa týka odbornej kvalifikácie tak napr. v Nemecku a Rakúsku sa presadzuje duálne vzdelávanie v škole a v podniku; v Luxemburgu vytvorili model školy „druhej príležitost" pre tých, čo predčasne odišli zo škôl; v Poľsku vytvárajú projekty pre nezamestnaných; v Slovinsku vytvárajú úzke spojenie univerzít s hospodárstvom. Medzi vzdelávaním mladých a ich zamestnanosťou je súvislosť. Investície do vzdelávania musia byť absolútnou prioritou.

O zlepšení integrácie v Európe hovoril rakúsky štátny sekretár pre integráciu, ktorý formuloval 6 téz:

  1. Integračnú politiku treba uznať ako nutnosť
  2. Integrácia má byť pragmatická
  3. Prisťahovalci musia mať jasné podmienky, napr. čo musia urobiť, aby dostali štátne občianstvo
  4. Znalosť reči krajiny v ktorej chcú pracovať
  5. Rešpektovanie kultúry, v ktorej žijú
  6. Výkon v povolaní a čestnosť sú dôležitými faktormi integrácie

Ak nebudú vytvorené nijaké integračné opatrenia, hrozí vznik „paralelných spoločností\\\". Integrácia sa môže dosiahnuť iba malými pozitívnymi krokmi. Migrácia v Rakúsku je pomerne vysoká. Dnes má každý tretí Viedenčan a každé druhé dieťa v základnej škole zahraničný pôvod.

Súčasťou konferencie boli aj správy z jednotlivých krajín. O hospodárskej a politickej situácii, vzdelávaní a emigrácii Slovákov do zahraničia informoval účastníkov v nemeckom jazyku Milan Martinák. Mária Briganová spolu s Milanom Martinákom vypracovali tiežpísomnú správu o globalizácii na Slovensku, o ktorú boli všetky zúčastnené krajiny v rámci prípravy KGZE požiadané.

V budúcom roku sa má KGZE uskutočniť v Brne v spolupráci s KOK (Kresťanská odborová koalícia), ktorú v Salzburgu zastupoval Peter Cajzl a František Schildberger. (spracoval: Milan Martinák)