24. konferencia KGZE - EUROPA V DLHOVEJ KRÍZE, DOPAD NA SOCIÁLNY SYSTÉM

03.07.2012 06:19

OZA (Rakúska kresťanská odborová centrála) v spolupráci s EZA (Medzinárodná organizácia pre otázky zamestnancov), usporiadali v Brne 21-24.j úna 2012 konferenciu na tému: EUROPA V DLHOVEJ KRÍZE, DOPAD NA SOCIÁLNY SYSTÉM. Zúčastnilo sa jej 15 krajín z Európy, Cypru, Ukrajiny, Chorvátska, Srbska a členské štáty EU. Slovenskú republiku reprezentovali za NKOS- Nezávislé kresťanské odbory viceprezidenti Mária Briganová a Milan Tóth, člen Predstavenstva NKOS Milan Beregszaszi a Ján Michalčík. Konferenciu zahájil Dr.Norbert Schnedel, predseda OZA, viceprezident rakúskej odborovej federácie. Úvodný referát predniesol viceprezident EZA Sciacqua Piergiorgio. Vyhodnotil situáciu z ktorej vzišla hospodárska kríza. Spôsob života- individualizmus, bez vízie do budúcnosti. Rezignácia na svoju históriu, ľudia žijú medzi dejinami, dejiny už netvoria. Zasiahla nás demografická kríza, hedonizmus – užívanie života bez zodpovednosti. Netreba hľadať len ekonomické riešenia, tie sa vždy nájdu, ale realizácia by mala byť v rukách morálnych a zodpovedných ľudí. S nádejou sa vrátiť opäť ku kresťanským hodnotám a pracovať pre budúcnosť. Ústredná úloha- navrátiť kresťansko-sociálne hodnoty. Vyhlásenie z konferencie

VÝCHODISKÁ Z KRÍZY- vyjadril Július Raab Stiftung

 • harmonizácia daňových systémov v EU
 • zamedziť bezbrehému konaniu v ekonomike
 • daňové systémy sú v podstate nespravodlivé
 • zvláštne zvýhodňovanie určitých skupín
 • nerovnomerné zdaňovanie
 • mocné loby si vybojujú výhody v zdaňovaní

ZÁKLADNÉ CIELE:

 • transparentnosť DS pre všetkých ľudí
 • jednotné smernice pre EU
 • férové rozdelenie príjmov z práce
 • znížiť a odbúrať bariéry pre zníženie zamestnanosti
 • vrátiť mladých ľudí na trh práce
 • štáty EU sa musia zbližovať
 • dane z práce treba znížiť
 • zaviesť transferovú daň, odvod z tranzakcie na burze
 • zaviesť europskú daň z finančných tranzakcií

AKO VON Z KRÍZY? Túto otázku analyzoval expert európskeho parlamentu Lorant Karoly z Maďarska.

Problémy v EU:

 • spomalenie ekonomického rastu
 • nárast nezamestnanosti
 • štátne zadĺženie od r.2007 veľmi stúplo- výsledok nespútaného finančného priemyslu
 • chyby v konštrukcii EU
 • banky a finančný sektor je zodpovedný za bezbrehé čerpanie finančných prostriedkov

HĽADANIE RIEŠENÍ:

 • európsky parlament sa musí podieľať na riešení krízy a predkladať návrhy pre zjednocovanie a zbližovanie štátov EU v ekonomickej a sociálnej oblasti
 • vytvoriť teoretický rámec v spolupráci s odborníkmi z oblasti ekonómie
 • zorganizovať silné hnutie v EU, ktoré bude žiadať zmenu
 • zaviesť prísnosť, súdržnosť v dodržiavaní pravidiel
 • jednotná politika pre trh práce
 • dôraz na vzdelávanie mladých ľudí, málo vzdelaní ľudia sú budúci nezamestnaní

Pavel Matoušek z KOK (Kresťanská odborová koalícia) z Českej republiky predstavil projekt pod názvom: Ekosociálny trh, ktorý v spolupráci s Institut for Advancet Studies Rakúsko, realizovaný z prostriedkov EU a spolkovej zeme Dolné Rakúsko bol vyvinutý model , ktorý môže slúžiť ako orientačná pomôcka podnikom, ktoré sa chcú intenzívnejšie vyvíjať smerom k ekologickej a sociálnej zodpovednosti. Podniky ktoré sa týmto smerom už pohli sa prezentujú na špeciálnych za týmto účelom vytvorených webových stránkach: www.ekosocialni-trziste.cz

Posledný deň konferencie odzneli správy z jednotlivých zúčastnených krajín. Na všetky krajiny je evidentný dopad pretrvávajúcej krízy. Za Slovensko predniesla správu viceprezidentka NKOS. Správu spracovala: Mgr. Mária Briganová, viceprezident NKOS

Zaujímavé linky:

www.krestanskeodbory.cz

www.fcg.at