4. kolo vyjednávania o KZVS pre verejnú a štátnu správu.

26.11.2016 11:31

Dňa 23. 11. 2016 sa uskutočnilo 4. kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2017 pre verejnú a štátnu správu. Rokovania sa zúčastnila Kristína Huttová. Podpis Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a Memoranda bude pravdepodobne 1.12. 2016. (Informuje Kristína Huttová)