99. katolícke dni v Regensburgu, Nemecko

04.06.2014 16:52
V dňoch 28. mája až 1. júna 2014 sa v Regensburgu uskutočnili 99. nemecké katolícke dni. Niesli sa v znamení  " S Kristom budujeme mosty".  Úvodný aj záverečný ceremoniál so svätou omšou  sa uskutočnil na  miestnom univerzitnom štadióne. Podujatie poctili svojou návštevou aj nemecký prezident Joachim Gauck a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Návštevníci si mohli vybrať z bohatého duchovného, spoločenského  a kultúrneho programu. Boli otvorené kostoly,kde sa konali pobožnosti, výstavy a koncerty. Historické múzeum pripravilo pre návštevníkov  bohaté tematické prehliadky. Prebehlo množstvo diskusií najmä na tému manželstva, rodiny a postavenia kňazov, úlohe cirkvi v strednej a východnej Európe.Slovensko malo tiež svoje zastúpenie  - podujatia sa zúčastnili zástupcovia FKI, Fóra života, NKOS, ZKS a študenti katolíckeho gymnázia Sv. Andreja v Ružomberku. Jubilejné sté nemecké katolícke dni sa uskutočnia 25. až 29. mája 2016 v Lipsku. (Informuje Ivan Černý, účastník NKOS)https://www.ackermann-gemeinde.cz/katolicke-dny-rezno-2014/
 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140603031