Aké bude Slovensko?

18.11.2015 20:41

Bol názov spomienkového podujatia pri príležitosti 26. výročia Nežnej revolúcie, ktoré sa konalo v Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra 2015 o 16.00 hod. v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky. Za NKOS boli prítomní Ľubica Černá, Stanislav Labjak a Katarína Eliášová (Platforma mladých NKOS).

Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Ján Figeľ.

Hlavným hosťom bol predseda krajinskej vlády Rakúska Erwin Próll.

Prvá časť podujatia bola venovaná diskusii o filme ÚPN Stopy v snehu, ktorý je venovaný problematike pašovania náboženskej literatúry pred rokom 1989. Aj vtedy sa našli jednotlivci a skupinky ľudí, ktorí mali odvahu a nebojácnosť pre vec dobra, čo je aj odkaz pre dnešok.

V druhej časti prehovorili hostia.

Tribúnovi novembra 1989 Milanovi Kňažkovi prekáža, že je tu vláda jednej strany, povedal: „Tú sme tu mali 40 rokov. Dnes neexistuje nezávislá efektívna kontrola moci. To je začiatok konca demokracie.“ Opozícii odkázal: „Pokúste sa zhodnúť aspoň na minimálnom programe a dohodnite sa na koaličnej vláde.“

Podľa bývalej premiérky Ivety Radičovej transformácia na Slovensku prebiehala zložitejšie ako v iných krajinách východného bloku. Upozornila na riziko súčasnosti, či pod tlakom terorizmu a migrácie nebude otázka bezpečnosti nadradená otázke demokracie, teda otázkam slobody.

Podľa Jána Figeľa je zmyslom našej slobody dôstojný život ľudí. Povedal: „Pád komunizmu nám dokazuje, že zlo, nech je akokoľvek mocné, nech sa opiera o arzenály zbraní a impérium, nezvíťazí, pokiaľ všetci nerezignujú. Totalitný štát odporcov likvidoval, iných zastrašoval a prenasledoval. Kupovať si a korumpovať človeka je prejav moci, ktorá ho chce ovládať, nie slúžiť jeho dobru. Zalepiť mu oči, aby nepožadoval zmenu.“

Marcové parlamentné voľby budú podľa Figeľa dôležitejšie, ako si teraz pripúšťame. „Rozhodnú, či budeme autoritársky štát s vládou jednej strany bez účinnej kontroly moci, alebo demokratickou európskou krajinou s perspektívou pre mladých ľudí.

(Informuje Stanislav Labjak, člen predsedníctva ZPŠaV NKOS)