Ako som urobila druhú kvalifikačnú skúšku.

04.10.2013 09:48

Naše ministerstvo školstva vymyslelo kreditový systém. Zámer a zmysel tu nebudem hodnotiť. No prvé dva roky sme od nášho vedenia v škole dostali do ruky brožúrku, kde boli vypísané rôzne kurzy metodického centra a počet kreditov za ich absolvovanie. Pekne sme sa zapísali na papier a odovzdali vedeniu. Trpezlivo sme čakali, že nás niekto zavolá či pozve na nejaký kurz, ale nič sa nedialo. Doteraz neviem, či tie kurzy vôbec boli, alebo či to ostalo založené v stole (v odpadkovom koši?) nášho vedenia.

Po dvoch rokoch som sa od známej dozvedela, že sa dajú získať kredity v metodických centrách, ak sa dám preskúšať z počítačových predmetov. Možnosti boli – základy Wordu (7 kreditov), Excelu (7 kreditov), PowerPointu (7 kreditov), Windowsu (8 kreditov)... Na začiatku šk. roku som o tom povedala nášmu vedeniu. Pán riaditeľ tam zatelefonoval a do mesiaca sa mu podarilo vybaviť termín pre 10 učiteľov – štyri preskúšania za deň. Všetci sme to úspešne absolvovali a tým sme každý získali 29 kreditov. Platiť sme nič nemuseli, bolo to bezplatné. No kde získať ten potrebný tridsiaty? Okrem toho sa začalo hovoriť o tom, že od januára bude môcť riaditeľ rozhodnúť, za čo kredity uzná a za čo nie. Podarilo sa nám zistiť, že akadémie vzdelávania tiež školia učiteľov a za úspešné absolvovanie kurzu dávajú kredity. Menšou nevýhodou je, že za tieto kurzy treba platiť a to nie malé peniaze. Desať kreditové školenie okolo 80 €. No keď sme si zrátali klady a zápory, zatelefonovali sme do jednej akadémie a dohodli sa na absolvovaní troch kurzov. Akadémia nám vyšla v ústrety. Pripravila pre nás školenia v rámci nášho voľna – poobedia a víkendy, a do mesiaca sme mali všetky kurzy hotové. Tým aj dostatok kreditov, aby sme sa mohli uchádzať o pred akreditačné alebo akreditačné školenie. Po získaní 60 kreditov nám plat stúpol mesačne približne o 80.-€.

No tu nastal ďalší problém. Nikto zo školy akreditačné štúdium ešte neabsolvoval a nikto nemal skúsenosti, kde by sa niečo také dalo urobiť. O pomoc som požiadala predsedníčku NKOS Ing. Ľubicu Černú. Tej sa podarilo zistiť, že takúto službu ponúka KAtolícka univerzita v Ružomberku. Niektorým kolegom sa tiež podarilo zistiť, že podobné školenie je možné absolvovať aj v metodických centrách. Metodické centrá to ponúkali školenie bezplatne, Katolícka univerzita za to pýtala 30.- €.

Niektorí z nás sa preto rozhodli absolvovať pred akreditačné školenie v Metodickom centre v Žiline. Ja som sa ho rozhodla absolvovať v Metodickom centre v Prešove. Tí, ktorí sa prihlásili do Žiliny, museli chodiť mnoho sobôt na prednášky do Žiliny. Prednášky boli mimo témy. Keď sa chceli informovať o niečom konkrétne, (napr. aká téma by sa hodila, ako má vyzerať práca, čo musí obsahovať dotazník....) nevedeli im odpovedať. Môj kurz v Prešove sa konal 5 dní v hoteli v Bardejove. Ubytovanie aj stravu nám platili a prednášatelia hovorili k veci. Ukázali nám vzorové práce, hovorili, na čo si treba dať pozor. Zaujalo ma napríklad to, že ak niekto momentálne učí na strednej škole a urobí si prácu z učiva strednej školy, ak by potom prešiel učiť na základnú školu, nemusia mu akreditáciu uznať. Preto názov témy treba voliť čo najvšeobecnejšie, aby zahŕňal obidva stupne.

Tí kolegovia, ktorí absolvovali pred akreditačné školenie v Žiline, prihlásili sa tam aj na akreditáciu. Ja som sa rozhodla, že to absolvujem v Ružomberku. Pridala sa ku mne ešte jedna kolegyňa, ktorá pred akreditačné školenie neabsolvovala. Zatelefonovala som p. doc. Daniele Kolibovej, ktorá má na starosti celoživotné vzdelávanie. Veľmi milo sa so mnou rozprávala a ponúkla mi aj školiteľa. Celú prácu som s ním odkonzultovala. Šablónu práce som si stiahla z ich internetovej stránky. Keď som posielala prihlášku, už som vedela, že s prácou nebudem mať žiaden problém.

Inak na tom boli kolegovia, ktorí sa prihlásili na metodické centrum. Žiadneho školiteľa nedostali. Prácu si museli vymyslieť sami. Nevedeli, či je dobrá, alebo nie. A tak to aj dopadlo. Zo štyroch prác prešla iba jedna. Ostatným poslali posudky že nevyhoveli - od nejakých dvoch učiteľov. Posudky si mnohokrát aj vzájomne protirečili.

Nám dvom prišla pozvánka na obhajobu práce. V pozvánke boli zahrnuté aj otázky pre ústnu odpoveď (tiež sa nachádzajú na stránke fakulty). Po úspešnej obhajobe sme šli do kancelárie a tam sme uhradili predpísaný poplatok 30.-€. Absolvovaním druhej akreditačnej skúšky sa mi 30 kreditov vynulovalo a vďaka 30 kreditom, ktoré mi ešte ostali, stúpol mi plat o ďalších asi 50.-€.

Týmto mojím článkom by som chcela povzbudiť aj ostatných učiteľov, aby ste sa nevzdávali a čo najskôr sa snažili získať kredity aj akreditáciu. (Ing. Agáta Kubinová, členka Predstavenstva NKOS)