Aktívne starnutie a kríza Európy

23.10.2012 11:18

V dňoch 18.-19. októbra 2012 sa v Bratislave v hoteli Echo uskutočnil seminár na tému Aktívne starnutie a kríza Európy, ktorú organizovali zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Združenie kresťanských seniorov Slovenska. Program pozostával z krátkych príspevkov zaujímavých hostí z oblasti politiky, literatúry a športu, ktorí rozprávali o vlastnej skúsenosti s aktívnym starnutím, prezentovali svoj názor o postavení seniorov v spoločnosti.Z hostí možno spomenúť z politickej oblasti Annu Záborskú, Miroslava Mikolášika, Miloša Moravčíka a Petra Millera a zaujímavý bol príspevok Ľuboša Juríka, ktorý predniesol svoje krátke literárne dielo na aktuálnu tému. Po každom príspevku bol priestor na diskusiu. V panelovej diskusií som informoval o nedávno uskutočnenej konferencí NKOS, Medzigeneračná solidarita na trhu práce.
Bolo to veľmi interaktívne a inšpiratívne. (Filip Černý, účastník za NKOS - platforma mladých NKOS)