Podpora vzniku Aliancie za rodinu

17.12.2013 20:20
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska zaslali podporné stanovisko vzniku Aliancie za rodinu v nasledovnom znení.
Vážení priatelia, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska podporujú vznik Aliancie za rodinu. Kresťanské odbory sa hlásia k hodnotám tradičnej rodiny a manželstva založeného na vzťahu muža a ženy. Naše motto zverejnené na webstránke www.nkos.sk je Odbory pre Teba a Tvoju rodinu. Preto vítame aktivity Aliancie za rodinu a pripájame sa k vytváraniu pro-rodinného a pro-manželského prostredia. Naša podpora je zverejnená aj na našej webstránke.
S pozdravom Ľubica Černá
 
Text vyhlásenia si môžete stiahnuť: www.forumzivota.sk/2013/12/12/vznikla-aliancia-za-rodinu/